Maak kennis MET Michèle Zweipfennig, gz-psycholoog 

Michèle Zweipfennig werkt bijna 2 jaar bij MET ggz in Hoensbroek.

"Ik werk als gz-psycholoog, dus ik ben regiebehandelaar. De brede doelgroep, korte lijnen, nauwe samenwerking en prettige sfeer in ons team zorgen ervoor dat ik mijn werk interessant en leuk vind.

We hebben een klein team van 12 collega’s en met elkaar werken we nauw samen. Tussen het harde werken door vergeten we de humor zeker niet! Dit maakt ons team erg prettig om in te werken. Het is een multidisciplinair team dat o.a. bestaat uit onze psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, gz-psychologen, psychologen en een secretaresse. En, er komt een APV bij, dus dat is een waardevolle toevoeging.

 Ik gebruik verschillende behandelvormen zoals schematherapie, EMDR, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en CGT (cognitieve gedragstherapie). Naast de individuele therapie bieden we ook groepsbehandeling aan. Samen met mijn collega draai ik de schema-therapiegroep. Als je ziet wat er tijdens zo’n groepssessie uit komt bij cliënten, dat is fantastisch!

 We bekijken met collega’s wie welke affiniteit heeft en zo proberen we de cliënten te verdelen. Zo kan ik een mix van doelgroepen behandelen en kan ik diverse behandelvormen inzetten. Wensen en voorkeuren van behandelaren worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar uiteindelijk moet de wachtlijst zo spoedig mogelijk vervult worden.

Naast het geven van therapie ben ik als regiebehandelaar ook regelmatig in overleg met collega’s en huisartsen bijvoorbeeld. Hierin heb ik ook de verantwoordelijkheid voor de zorg van andere cliënten. Ook ben ik met mijn collega regie-behandelaren verantwoordelijk voor het screenen van de aanmeldingen. Daar komen het opstellen van brieven voor derden, telefoontjes  en diverse administratieve afhandelingen bij.

 Elke week is er een MDO (multidisciplinair overleg), waarin cliënten worden besproken. En er is intervisie en supervisie. Dat gebeurt zowel hier als ook op andere locaties."

Vandaag is het woensdag en neemt Michèle ons mee in haar werkdag.

8:30 uur: Start van de dag

“Ik kom aan op kantoor en maak een praatje met mijn collega’s en kletsen we even bij met een kop koffie. Daarna bereid ik samen met mijn collega de groep-schematherapie voor”.

9.00 uur – schematherapie groep sessie

“Een groep van 6 cliënten die op zoek gaan naar eigen schema’s en modi. Schema’s bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en de wereld om je heen. Het doel van de groep is het opsporen, beïnvloeden en veranderen van deze schema’s. Als therapeut faciliteren wij het groepsproces. Het is mooi om te zien hoe cliënten herkenning en steun vinden bij elkaar. Ze krijgen opdrachten, huiswerk en leren elkaar aan te spreken op het gedrag dat ze uitoefenen. Ze leren van elkaar wat wel en niet werkt en dat is het mooie van de groep.

10.30 uur – nabespreken en rapporteren

“Ik bespreek bijzonderheden met een collega een rapporteer. Daarna bereid ik me voor op mijn volgende afspraak met een cliënt.”

11.00 uur – individuele therapie met een cliënt

“Ongeveer driekwartier spreek ik een 20-jarige man met een depressie en persoonlijkheidsproblematiek.

Aansluitend rapporteer ik, handel ik mail af, voer ik telefoongesprekken en spreek ik nog een collega over een cliënt.” 

12.30 uur – lunch

“Wij lunchen vrijwel altijd met elkaar hier op kantoor. Als we weten dat er iemand nog achter het bureau zit, proberen we diegene er toch even bij te halen.

Tijdens de lunch bespreken we van alles, van vakantie tot een ziek kind en van een training tot bruiloft van een collega. Erg leuk om collega’s ook op een andere manier te leren kennen.”

13.00 uur - individuele therapie met een cliënt

“Ik behandel een oudere dame met forse angstproblematiek en trauma. Hierna ga ik over op rapportage en onderbreekt een collega mij i.v.m. een crisissituatie. Deze keer hoef ik zelf niet direct in actie te komen. Even overleg met die collega is voldoende.”

14.30 uur – overleg met collega

"Psychologen plannen hun cliënten tussendoor in om bijvoorbeeld te bespreken hoe de behandeling verloopt, om te evalueren of een crisissituatie te bespreken."

15.00 uur – doornemen aanmeldingen

“Tijdens het doornemen van de aanmeldingen bekijk ik of de verwijzing daadwerkelijk binnen ons team hoort en of wij akkoord kunnen gaan met de intake van een cliënt.

Het laatste uur probeer ik niet in te plannen zodat ik mails kan afhandelen, of andere administratieve taken kan bijwerken.

Als cliënten vooruitgang hebben geboekt of een (klein) doel hebben bereikt, ga ik met een goed gevoel rond 17.00 uur naar huis.”

 

Michele_Zweipfennig.jpg