MET geloof in de herstellende kracht van mensen

Op eigen kracht komen mensen meestal al een heel eind. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zeker als zij in hun omgeving kunnen bouwen op mensen en faciliteiten die hen ondersteunen. Soms zijn er te weinig mogelijkheden om ontstane problemen zelfstandig op te lossen. Dan is MET ggz er.

Onze zorgprofessionals behandelen en begeleiden op maat, passend bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Zo houden wij de lijn kort en is herstel altijd dichtbij.

MET zorg

44% van alle mensen ervaart ooit psychische problemen. Het zijn mensen zoals u en ik die bij ons aankloppen. MET ggz heeft het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van behandeling en begeleiding voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We staan dag en nacht voor cliënten klaar als dat nodig is, ook in het weekend. Op momenten dat een steuntje in de rug nodig is én op momenten van crisis; we zijn er in elke fase van het hersteltraject en kunnen de ondersteuning snel op- en afschalen.

Daarnaast geloven we ook in de kracht van preventie, het betrekken van naasten en de inzet van ervaringsdeskundigen. Onze zorgprofessionals hebben kennis en ervaring in begeleiding en behandeling in zowel de generalistische basis ggz als de specialistische ggz.  

Wat ons onderscheidt, is dat al onze zorg en ondersteuning ambulant georiënteerd is. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen. Alles wat we doen, is erop gericht om mensen zoveel mogelijk te laten herstellen in de eigen (woon)omgeving.

MET ggz

We verbinden alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg met elkaar: cliënten en hun naasten, medewerkers, huisartsen, verwijzers, ketenpartners en financiers. MET ggz is de schakel tussen alle partijen. We bouwen samen met ons netwerk verder aan de ideeën om elkaar meer te versterken of aan te vullen en uiteraard de best passende zorg te bieden aan mensen met psychische problemen.

Onze kernwaarden beschrijven wie we graag willen zijn en wat onze medewerkers typeert: professioneel, ondernemend, verbindend en autonoom.

 

MET u, MET elkaar, MET aandacht, MET zorg, MET vertrouwen, MET plezier