MET geloof in de herstellende kracht van mensen

Op eigen kracht komen mensen meestal al een heel eind. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zeker als zij in hun omgeving kunnen bouwen op mensen en faciliteiten die hen ondersteunen. Soms zijn er te weinig mogelijkheden om problemen zelfstandig op te lossen. Dan is MET ggz er. Onze zorgprofessionals behandelen en begeleiden op maat, passend bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Zo houden wij de lijn kort en is herstel altijd dichtbij.

We zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en hun naasten in heel Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant.

MET zorg

44% van alle mensen ervaart ooit psychische problemen. Het zijn mensen zoals jij en ik die bij ons aankloppen. Meestal maar voor een tijdje, maar soms is er meer nodig: een intensieve behandeling (zo nodig met medicatie), of hulp bij een plotselinge crisis. We zijn in staat om de zorg snel op- en af te schakelen. Het herstel van cliënten staat hierbij altijd voorop, waarbij ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk te herstellen in de eigen (woon)omgeving.

We zijn er voor mensen met lichte tot matige en ernstige psychische klachten en aandoeningen. In elke fase van het hersteltraject ondersteunen wij onze cliënten. Onze zorgprofessionals hebben kennis en ervaring in begeleiding en behandeling in zowel de generalistische basis ggz als de specialistische ggz.  

MET ggz

We verbinden alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg met elkaar: cliënten en hun naasten, medewerkers, huisartsen, verwijzers, ketenpartners en financiers. MET ggz is de schakel zijn tussen alle partijen; we werken MET elkaar samen om mensen optimale zorg te bieden. Onze kernwaarden beschrijven wie we graag willen zijn en wat onze medewerkers typeert: professioneel, ondernemend, verbindend en autonoom.

Bij MET ggz ondersteunen we zowel in de vorm van begeleiding als behandeling.

#

Mensen die te maken hebben (gehad) met psychische klachten , hebben soms ondersteuning nodig om hun doelen te bereiken, hun eigen kracht te versterken of (meer) regie te krijgen over hun leven. Voor hen is er MET de wijk. Onze zorgprofessionals begeleiden onder andere mensen die beschermd wonen, begeleiding thuis of begeleiding in de wijk nodig hebben.

#

Of het nu gaat om enkele gesprekken met een psycholoog, intensieve behandeling of crisiszorg: het kan allemaal bij MET behandeling. Onze zorgprofessionals zijn er voor de cliënt en bieden een passende behandeling. In de geestelijke gezondheidszorg wordt er een onderscheid gemaakt tussen generalistische basis ggz en specialistische ggz.

#

Speciaal voor de behandeling in de generalistische basis ggz, voor lichte tot matige psychische klachten, is er MET focus. Samen met de cliënt bekijken onze zorgprofessionals welke ondersteuning het beste past.

MET u, MET elkaar, MET aandacht, MET zorg, MET vertrouwen, MET plezier

 

Onze missie en visie

Wij geloven in de herstellende kracht van mensen.

181109_METGG_Overzichtskaart_Zorgaanbod_31102018_V2b-1.png