Op pad met Pauline Hendriks, teamleider en gz-psycholoog

Een dagje meelopen met een medewerker van MET ggz. Zo krijgt u een goed beeld van onze manier van werken en onze visie op de geestelijke gezondheidszorg. Deze keer op pad met Pauline Hendriks, teamleider en gz psycholoog.

8.45 uur – start werkdag

“Zodra ik de kinderen naar school heb gebracht, check ik mijn mail en kijk ik naar de planning. Als teamleider stuur ik de medewerkers van MET focus in Maastricht aan en werk ik aan het versterken en laten groeien van MET focus in deze regio. We werken bijvoorbeeld steeds nauwer samen met huisartsen en met de specialistische zorg. Zorg dichtbij huis, laagdrempelig en minder in hokjes is daarbij de insteek.”

Foto van teamleider en gz-psycholoog Pauline Hendriks

Pauline Hendriks is naast teamleider van MET focus ook behandelaar binnen het team Depressie

9.00 uur – online behandeling

“Ik verzorg zelf ook behandelingen binnen team Depressie. Meestal gaat het om cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke psychotherapie. Via beeldbellen spreek ik met een cliënte met een depressie en onder andere een relatieconflict. Met een tijdlijn brengen we de ontwikkeling van haar depressieve gevoelens en de verbinding met gebeurtenissen in haar relatie met naasten in kaart. Ook analyseren we een gesprek met haar ex-partner. Hoe gaat ze daarmee om, hoe zit het met de onderlinge communicatie en hoe kan ze dat een volgende keer anders aanpakken? Dat werkt voor haar heel verhelderend.”

10.00 uur – intakegesprek

“Een collega bij MET focus heeft een intakegesprek met een cliënte met depressieve klachten. Omdat ik als regiebehandelaar eindverantwoordelijk ben, schuif ik aan om in te schatten of de diagnostiek in orde is en of er nog andere belangrijke zaken spelen, bijvoorbeeld suïcidaliteit. Als de cliënte weg is, bespreek ik met Joyce het verdere behandelplan en waar ze in het tweede gesprek nog op kan doorvragen.”

11.00 uur – sollicitatiegesprek

“Als teamleider voer ik een sollicitatiegesprek met een gz-psycholoog . Ze lijkt goed in het team te passen en we spreken af dat ze een dagje gaat meelopen in het team. Daarna hebben we een online koffiemomentje met het MET focus-team. Dat doen we regelmatig, omdat we vanwege de coronamaatregelen zoveel mogelijk thuiswerken. Even bijpraten over werk en privé. Aansluitend eet ik een boterham en haal ik een frisse neus.”

“Door deze manier van samenwerken kunnen de huisartsen gerichter verwijzen en krijgen cliënten meteen de best passende zorg.”

13.00 uur – online overleg met huisartsen

“Al sinds 2010 zit ik als gz-psycholoog bij een huisartsenpraktijk in Margraten, inmiddels samen met een collega. Elke twee weken hebben we een gezamenlijk ggz-overleg met de huisartsen. We koppelen terug over de cliënten die we daar behandelen en zij brengen patiënten in waar ze zich zorgen over maken. Samen bespreken we dan welke ondersteuning iemand nodig heeft: de praktijkondersteuner ggz, een psycholoog van MET focus of is een verwijzing naar de specialistische ggz beter? Soms is het nodig dat een maatschappelijk werker meekijkt, bijvoorbeeld omdat er problemen zijn op het vlak van huisvesting of financiën. Door deze manier van samenwerken kunnen de huisartsen gerichter verwijzen en krijgen cliënten meteen de best passende zorg.”

14.30 uur – overleg MET focus

“Een huisartsenpraktijk wil graag een collega van MET focus aan de praktijk toevoegen. Met een collega bespreek ik de vraag en we bekijken welke hulpverlener daar het beste past. Ook de praktische kanten komen aan bod: welke dag is een kamer beschikbaar, hoe verlopen de verwijzingen en hoe richten we de overlegmomenten met de huisartsen in?”

16.00 uur – overleg met psycholoog in opleiding

“Ik ben ook werkbegeleider voor collega’s die in opleiding zijn tot gz-psycholoog. Ik coach hen op de werkvloer. Voor een van die collega’s heb ik een gesprek tussen haar en een cliënt geobserveerd. Het ging om het diagnosticeren van ADHD bij een cliënt. We bespreken wat goed ging en wat nog beter had gekund en ik vul een vragenlijst voor haar opleiding in waarmee ‘kenmerkende beroepssituaties’ getoetst worden. Dat blijft altijd mooi om te doen, omdat ik zo een steentje mag bijdragen aan hun beroepsontwikkeling.”