Op pad met Bjorn Popma, persoonlijk begeleider 

Een dagje meelopen met een medewerker van MET ggz. Zo krijgt u een goed beeld van onze manier van werken en onze visie op de geestelijke gezondheidszorg. Deze keer op pad met Bjorn Popma, persoonlijk begeleider ambulant.

8.30 uur - start werkdag

“Ik begeleid cliënten met een Begeleiding Individueel indicatie in hun thuissituatie. Ik ondersteun ze in het bereiken van hun doelen. Bijvoorbeeld het op orde krijgen van huishouden of financiën, het aanleren van een dagritme en het vinden van (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Ik geef adviezen en handvatten, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Het is belangrijk dat ze hun eigen kwaliteiten leren kennen. Aan mij de taak om ze in hun kracht te zetten. De meeste cliënten krijgen één à twee uur begeleiding per week. Vanwege de coronacrisis verloopt de begeleiding nu grotendeels telefonisch of via beeldbellen. Daarom start ik mijn werkdag op kantoor achter mijn pc.”

9.00 uur - bellen met cliënt

“De eerste afspraak is telefonisch. Ik spreek een cliënt met PDD-NOS die veel moeite heeft met structuur. Hij is chaotisch en mist een goed dag- en nachtritme. Zeker in combinatie met suikerziekte niet handig. Sinds kort werkt hij drie dagen in de week bij een kledingbank. Door de coronamaatregelen kan hij daar niet naartoe. Zijn motivatie om op te staan en iets in zijn huishouden te doen, wordt daardoor steeds minder. Ik stimuleer hem om toch elke dag met een doel op te staan, bijvoorbeeld voor een ochtendwandeling of familiebezoek."

10.00 uur - administratie

“Het gesprek verwerk ik in het dossier van de cliënt. Door goed te rapporteren, kan ik bewaken of de cliënt stappen vooruit maakt en waar hij nog aan moet werken. Ook beantwoord ik wat mails. Dan belt de bewindvoerder van een cliënt met verslavingsproblematiek. De cliënt heeft extra budget aangevraagd om een nieuwe tv aan te schaffen. De bewindvoerder wil checken of het inderdaad om een tv gaat en de cliënt er geen alcohol van koopt.”

"Dat is het fijne aan mijn

functie: je werkt alleen, maar bent toch nauw verbonden met je team!"

11.00 uur - teamoverleg

“Elke twee weken komen we met alle begeleiders en de teamcoördinator van wijkteam Roermond ambulant samen. We bespreken praktische zaken en mededelingen vanuit het management van MET ggz. Wanneer ik vastloop en even wil sparren over een bepaalde cliënt, kan ik altijd contact opnemen met een collega. Dit kan bijvoorbeeld de senior begeleider zijn of een collega met wie ik de cliënt samen begeleid. Dat is het fijne aan mijn functie: je werkt alleen, maar bent toch nauw verbonden met je team!”

13.00 uur - huisbezoek

“Ik begeleid ook enkele cliënten met Beschermd Thuis indicatie die de stap gaan maken naar zelfstandig wonen met begeleiding. Bij hen ga ik nu wel op huisbezoek, omdat ze dat echt nodig hebben. Vandaag ga ik naar een cliënte met anorexia. De coronacrisis frustreert haar enorm en dat heeft zijn weerslag op haar eetpatroon. Ook voor haar is structuur belangrijk. Vanwege het coronavirus kan zij niet naar haar vrijwilligerswerk. Dus maak ik samen met haar een plan voor de hele week, zodat ze elke dag wat omhanden heeft. Dat geeft rust, maar de situatie blijft zorgelijk.”

14.30 uur - keukentafelgesprek met gemeente

“Terug naar kantoor voor een online keukentafelgesprek met een cliënt en de gemeente Roermond. Elk jaar bespreken we of de indicatie nog nodig is of wellicht bijgesteld moet worden. Dat gebeurt op basis van het begeleidingsplan. De cliënt, een jonge man met autisme, maakt flinke sprongen vooruit. Toch heeft hij zijn doelen nog niet bereikt en kan hij nog niet helemaal zelfstandig verder. Ik vraag of de indicatie met een jaar verlengd kan worden.”

16.00 uur - beeldbellen

Als begeleider ondersteun ik ook op psychisch vlak. Zoals bij de laatste cliënt van vandaag. Hij heeft te maken met complexe psychiatrische problematiek, bovendien werkt zijn geheugen niet goed. Hij krijgt meerdere uren begeleiding per week, die ik samen met een collega invul. Regelmatig overleggen we met elkaar, zodat we op dezelfde lijn zitten. De cliënt is gespannen en gefrustreerd vanwege een ruzie met een vriend. Hij wil het contact verbreken. Ik bied een luisterend oor en help hem om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Uiteindelijk beslist hij zelf of hij wel of niet contact wil houden.”

Portretfoto van Richard Niessen. Hij leunt lichtelijk met z'n schouder tegen een metalen golfplaat-wand en heeft een agenda met uitstekende notities in z'n rechterhand.