Maak kennis met Anke en Sanne - Team Westelijke Mijnstreek

Anke en Sanne werken als ambulant begeleider bij MET ggz. Samen vormen ze het team Westelijke Mijnstreek, dat op 1 januari 2022, na gunning van MET ggz in deze regio, van start is gegaan. Anke werkt nu 1,5 jaar bij MET ggz. Daarvoor heeft ze gewerkt bij andere ggz instellingen en in de jeugdzorg. Sanne is al wat langer bij MET ggz. Ze kwam 5,5 jaar geleden in dienst na een loopbaan als hulpverlener in de maatschappelijke opvang. Beiden houden ze wel van een uitdaging.

Jong team in ontwikkeling
‘Wij zijn doeners’, zegt Anke. ‘Maar we denken ook graag mee en ontwikkelen graag mee. Bij MET ggz krijgen we hiervoor volop de gelegenheid. In de Westelijke Mijnstreek zijn we een jong team dat nog geen jaar bezig is, we investeren daarom ook nog dagelijks in de aansluiting met samenwerkingspartners en het voorliggend veld. Belangrijk want we willen dat onze cliënten zoveel mogelijk mee doen in hun eigen buurt.’ Sanne heeft zich een jaar geleden zelf aangemeld voor team Westelijke Mijnstreek. ‘Ik heb in mijn vorige baan al in de Westelijke Mijnstreek gewerkt. De problematiek is hier grootstedelijk. Dat trekt me aan.’

"We kunnen samen nog veel ontwikkelen in de Westelijke Mijnstreek"

Zelfstandigheid en ruimte voor ontwikkeling
Anke en Sanne begeleiden volwassenen en ouderen met psychische klachten in het vormgeven van hun leven. Dat doen ze in de eigen omgeving van de cliënt. Hun jongste cliënt is momenteel 18 jaar; de oudste 63. Anke: ‘We hebben relatief veel cliënten met een dubbele diagnose. Vooral de combinatie van psychische problematiek met een licht verstandelijke beperking komt regelmatig voor. Ik vind het interessant om me hierin te verdiepen. Bij MET ggz voel ik de ruimte om me echt te richten op de vraag van de cliënt. Ik ervaar veel zelfstandigheid in mijn werk en dat brengt natuurlijk ook verantwoordelijkheid met zich mee. Het fijne is dat er binnen MET ggz een groot netwerk van kennis en ondersteuning is waarop je kunt terugvallen. Dankzij dat brede netwerk zijn er ook veel opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en kan je veel kanten op.’

Kleine successen maken het verschil
Zowel Anke als Sanne hebben hun hart verpand aan de ggz doelgroep. Hun drive? Sanne: ‘Het zijn de kleine successen die het verschil maken. Het vertrouwen dat we krijgen van een cliënt waardoor wij nog steeds toegelaten worden. De stapjes die een cliënt zet naar dagbesteding of werk. Belangrijk is dat je niet loslaat. Dat je de deur open laat en mensen op je kunnen terugvallen. Een goed functionerend sociaal netwerk kan hierin ook veel betekenen. Netwerkversterking is daarom ook een belangrijk onderdeel van onze begeleiding.’

"Iedereen denkt dat wij behandeling bieden"

Mooie kansen voor doorontwikkeling
Anke en Sanne zijn inmiddels het gezicht geworden van MET ggz in de Westelijke Mijnstreek. Sanne: ‘Dat is zeker intern binnen MET de wijk zo en langzamerhand begint dat ook extern te groeien. Westelijke Mijnstreek voelt als een eigen stukje. We hebben nog wel wat te doen in de zichtbaarheid en de bekendheid. Veel partners denken dat we behandeling bieden in plaats van begeleiding. Dat begrijp ik. MET ggz biedt immers beide in andere regio’s in Limburg. Bij behandelen gaat het om de inzet van gerichte en bewezen behandelingen of onderzoek, met diagnostiek of gedragsverandering als doel. Bij begeleiden gaat het om de ondersteuning van mensen in hun dagelijks leven.’

Anke vult aan: ‘Binnen onze begeleiding hebben we van alles in huis dat we ook inzetten in de Westelijke Mijnstreek. Je kunt dan denken aan e-health waarmee we de begeleiding van de cliënt  ondersteunen en zijn of haar regie vergroten. We hebben binnen MET de wijk ook veel ervaring met In Contact, een methodiek om mensen te begeleiden bij het aangaan en/of behouden van sociale contacten. En we zetten in onze begeleiding ervaringsdeskundigheid in omdat dit een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen en de veerkracht van de cliënt. Hiermee heeft MET ggz in andere regio’s al veel ervaring opgedaan. Ik hoop dat het team Westelijke Mijnstreek blijft groeien en dat we mooie dingen in deze regio mogen blijven doen.’