Wachttijden

MET ggz doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat.

Wij geven op deze pagina een indicatie van onze wachttijden voor behandeling. Wilt u zich aanmelden voor begeleiding, dan zijn de wachttijden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Twee soorten wachttijd

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek.

    De aanmeldwachttijd is een gemiddelde op basis van de verwachte aanmeldwachttijden (prospectief). Afhankelijk van uw klacht, kan de werkelijke aanmeldwachttijd afwijken.
     
  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

    De behandelwachttijd is een gemiddelde van de behandelwachttijden over de afgelopen twee maanden (retrospectief).

Verschillende locaties

De wachttijd per locatie kan verschillen. Als u bereid bent om voor behandeling naar een locatie met een kortere wachttijd te gaan, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Dit is ook afhankelijk van de problematiek.

Verzekeraars

De wachttijd per verzekeraar kan verschillen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. U kunt ook uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw verzekeraar kan u ondersteunen, zodat u – vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder – binnen 4 weken een intakegesprek krijgt en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden gelden niet voor crisissituaties. Onze crisisdienst is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar en is actief in de gemeenten Echt-Susteren (alleen in Echt, Koningsbosch, Maria-Hoop en Sint Joost), Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Buiten kantooruren zijn wij óók actief in de gemeenten Weert en Nederweert.

Aanmeldwachttijd

Geactualiseerd op 8 juli 2024. lege cel: geen aanbod op betreffende locatie 

Basis ggz volwassenen
Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek

  Echt Leudal Roermond Weert Maastricht Vaals  Hoensbroek

Basis ggz volwassenen

8

15 12 5 3 16

40

Specialistische ggz volwassenen
Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek

  Echt Leudal Roermond Maastricht Hoensbroek
Specialistische ggz volwassenen 1*** 7*** 35* 24**

50


* Angst: 12 weken, Depressie: 16 weken, PDC: 26 weken, Persoonlijkheid: 96 weken, Psychotrauma: 48 weken, MCZ: 12 weken, FACT Roermond: 4 weken.
ADHD en Somatiek&Psyche: aanmeldstop.
** ADHD: 40 weken (er is mogelijkheid om online te starten via de Superbrains app, wachttijd: 0 weken), Angst: 4 weken, Depressie: 4 weken, PDC: 20 weken, Persoonlijkheid: 52 weken, Psychotrauma: 32 weken, Jongvolwassenen: 22 weken.
*** In Echt en Leudal wordt enkel SGGZ FACT-zorg (EPA) aangeboden. Voor de overige SGGZ programma’s gelden de wachttijden van Roermond en vindt de behandeling ook aldaar plaats.

Behandelwachttijd
Geactualiseerd op 8 juli 2024. lege cel: geen aanbod op betreffende locatie

Basis ggz volwassenen
Aantal weken vanaf 1e intake tot 1e behandelcontact

  Echt Leudal Roermond Weert Maastricht Vaals Hoensbroek

Basis ggz

0 0 0 0 0 0 0

 

Specialistische ggz volwassenen
Aantal weken vanaf 1e intake tot 1e behandelcontact

* In Echt en Leudal wordt enkel SGGZ FACT-zorg (EPA) aangeboden. Voor de overige SGGZ programma’s gelden de wachttijden van Roermond en vindt de behandeling ook aldaar plaats.

Hoofddiagnose Echt Leudal Roermond Maastricht Hoensbroek
ADHD       0  
Angststoornis 2* 2* 0 0 12
Autisme          
Dementie en overige cognitieve stoornis          
Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie 18+)       5  
Depressie/stemmingsstoornis 2* 2* 0 5 12
Persoonlijkheidsstoornis 2* 2* 20 12 12
Diagnostiek          
Psychotische stoornis 2* 2* 2    
Traumabehandeling 2* 2* 0 18 12
Somatiek en psyche          

 

Toelichting op wachttijden

De wachttijd gaat in op het moment dat wij de aanmelding, de verwijzing van de huisarts en/of de beschikking van de gemeente én de toestemmingsverklaring hebben ontvangen. Als u alleen een verwijzing heeft, zorgen wij voor de beschikking.

De hierboven genoemde wachttijden zijn een indicatie. Aan het overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.