Wonen met begeleiding

Soms lukt zelfstandig wonen (tijdelijk) niet, omdat u worstelt met uw psychische aandoening of klachten. U zit in een onstabiele situatie: u heeft teveel problemen, overziet de gevolgen niet of uw dag- en nachtritme is verstoord.

Hoe werkt het?

MET ggz biedt woonvormen, waarbij u alleen of met meerdere mensen in een woning verblijft en zorg ontvangt. U kunt 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding en we ondersteunen u intensief. Gepland én ongepland. Als u daarom vraagt, maar soms juist ook ongevraagd.

Tijdens uw verblijf werken we met u aan het terugbrengen van structuur, ritme en een weekindeling waar u zich prettig en nuttig bij voelt. Als dat lukt, leert u stapsgewijs weer zelf de regie over uw leven op te pakken. Daar hoort ook het leren leven met uw psychische aandoening bij.

Belangrijk om te weten:

  • we werken in de begeleiding actief samen met uw netwerk. Bijvoorbeeld uw gezin, vrienden, familie, werkgever en uw behandelaar;
  • u kunt indien nodig 24 uur per dag een beroep doen op onze zorg;
  • we kijken regelmatig met u of het lukt om de doelen in het persoonlijk begeleidingsplan te halen. En sturen bij als dat nodig is.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor "Wonen met begeleiding" als u:

  • u bent tussen de 18 en 23 jaar, met een indicatie ‘beschermd wonen’ via Jeugdzorg of Wmo;
  • 18 jaar of ouder bent, met een Wmo-indicatie ‘beschermd wonen’ (verblijf) of een Wlz-ggz zorgindicatie (profiel 1-3)
  • (tijdelijk) niet in staat bent om zelfstandig te wonen.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor begeleiding via MET de wijk, heeft u meestal een beschikking voor ondersteuning vanuit:

  • ​​​​​de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) nodig. Hiervoor kunt u zich melden bij de gemeente. Een WMO indicatie is een tijdelijke indicatie, we werken met u actief naar zelfstandigheid.
  • of een WLZ- ggz indicatie. De Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een WLZ indicatie is de verwachting dat u langere tijd in onze woonvorm blijft wonen. We richten ons op het creëren van stabiliteit en werken in stappen naar meer zelfstandigheid.

U betaalt meestal een eigen bijdrage voor de begeleiding. Informeer hiernaar bij het aanvragen van de beschikking of indicatie. Zo komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.