Beschermd wonen

Beschermd wonen wil zeggen dat we u ondersteunen op het gebied van wonen als dit (tijdelijk) zelfstandig niet lukt.

Wij bieden beschermde woonvormen, waarbij u alleen of met meerdere mensen in een woning verblijft en zorg ontvangt. U kunt 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding en er is sprake van intensieve ondersteuning. MET de wijk heeft locaties voor beschermd wonen in heel Noord- en Midden Limburg. 

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

De Nederlandse gemeenten streven ernaar dat mensen met een
hulpvraag in de toekomst niet langer worden begeleid binnen de
muren van een woonvorm of instelling, maar in hun eigen woning.
Uitgangspunt is dat zorg en wonen van elkaar zijn gescheiden.

Om dit te bereiken, zetten wij een nieuwe vorm van beschermd
wonen in: beschermd thuis. Binnen beschermd thuis woont u zelfstandig in uw eigen woning en ontvangt u hier begeleiding. Deze begeleiding is minder intensief van aard dan bij het traditionele beschermd wonen. 

MET ggz werkt nauw samen met de gemeenten om de komende jaren het aantal beschermde woonplaatsen te verminderen en nieuwe beschermd thuisplaatsen op te zetten.

Samen werken we aan uw herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.