In contact

Het doel van het begeleidingstraject In contact is dat u in staat en in de gelegenheid bent, om uw persoonlijke wensen te realiseren op het gebied van sociale contacten. Het traject is er voor iedereen die wil leren contact te leggen met mensen in de eigen omgeving, om vriendschappen en intieme- of liefdesrelaties aan te gaan en om het contact met familie te onderhouden of te herstellen. Voor elke deelnemer wordt een traject op maat samengesteld.

Hoe werkt het?

Wilt u leren sociale contacten aan te gaan of te onderhouden? Dan is het van belang dat u in contact komt met anderen. Daarnaast is het van belang dat u zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden hebt of krijgt. Wij bieden u de gelegenheid en leermogelijkheden om uw sociale vaardigheden (door) te ontwikkelen, zodat u meer zelfvertrouwen krijgt. De regie over wat u wilt bereiken, hoe en wanneer, ligt bij uzelf.

In contact is een maatwerk traject dat maximaal twee jaar duurt. We werken met individuele begeleiding, cursussen, groepsactiviteiten en thema-avonden. Als eerste wordt uw huidige persoonlijke situatie in kaart gebracht. Daarna stellen we samen uw doel en uw persoonlijk plan op. Uw krachten en valkuilen worden hierbij in kaart gebracht. Vervolgens krijgt u begeleiding in de vorm van persoonlijke gesprekken.

Cursussen

Wij bieden verschillende cursussen aan waaraan u kunt deelnemen, zoals de flirtcursus en een cursus sociale vaardigheden.

Groepsactiviteiten

Wij organiseren verschillende groepsactiviteiten, zodat u gelegenheid heeft om anderen te ontmoeten en vaardigheden te oefenen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door samen te koken en (uit) te eten, te wandelen, een weekendje weg te gaan en uit te gaan.

Thema avonden

Er zijn ook verschillende thema- avonden. Afhankelijk van de vraag van de deelnemer(s) wordt er gewerkt aan de verbetering van vaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door internet daten, het aangeven van grenzen en lichaamstaal oefeningen.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor begeleiding via MET de wijk, heeft u een beschikking of indicatie nodig vanuit uw gemeente op het leefdomein sociale participatie / contacten. U kunt deelnemen als u actief wilt werken aan het realiseren van uw wensen en u in staat bent om dit te doen in groepsverband.