Onze Missie en Visie

MET ggz bevordert de geestelijke gezondheidzorg van mensen met psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Wij hebben het complete zorgaanbod in huis: een naadloze keten van behandeling, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij geloven in ambulante zorg dichtbij huis. Onze zorgprofessionals beschikken over hoogwaardige en diverse specialistische ggz kennis op het gebied van ambulante behandeling en begeleiding, begeleid wonen en acute zorg.

Als middelgrote organisatie in Limburg werken we nauw samen met regionale ketenpartners, gemeenten en verwijzers. Daar waar nodig bundelen we onze krachten met anderen, dragen over en delen onze expertise. Samen gaan we voor passende en effectieve zorg, efficiënt ingericht. MET ggz is flexibel, wendbaar en investeert in de ontwikkeling en behoud van haar medewerkers.