Onze kernwaarden

Wij werken als betrokken en gedreven professionals in de geestelijke gezondheidszorg. We geloven in de kortste lijn naar herstel voor de begeleiding en behandeling van onze cliënten. Wij willen dat iedereen weer waardevol mee wil en kan doen in onze samenleving. We zijn er voor hen en voor elkaar. 

Professioneel

Elke cliënt heeft recht op de best mogelijke zorg. Daar zetten wij ons elke dag weer met volle overtuiging voor in. Wij verstaan ons vak, zorgen ervoor dat we ons blijven ontwikkelen en delen onze kennis en ervaring actief met collega’s. Daarbij werken wij volgens de afspraken die we binnen MET ggz met elkaar hebben gemaakt.

Ondernemend

Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en vinden het belangrijk dat MET ggz vooroploopt. Als we kansen voor onszelf, ons team, MET ggz of de cliënt zien, komen we in actie. We zijn kritisch, maar denken wel in oplossingen. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan vernieuwingen binnen en buiten onze organisatie.

Verbindend

Samen bereiken we meer dan alleen. Daarom werken we nauw samen met collega’s, cliënten, verwijzers en ketenpartners. We bouwen een goede band met hen op door ons respectvol op te stellen en oog te hebben voor zowel de belangen van de ander als van MET ggz.

Autonoom:

Een sterk team bestaat uit sterke individuen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk. We staan voor onze zaak en zijn niet bang om onze mening te geven, ook als die afwijkt van de norm. We gaan uitdagingen niet uit de weg en durven nieuwe dingen te proberen. Door kritisch naar onszelf te kijken, groeien we in ons vak.

kernwaarden: verbindend, professioneel, ondernemend, autonoomVan links naar rechts: professioneel, autonoom, ondernemend, verbindend.