MET de wijk_thuis met begeleiding - wonen met begeleiding_fc.jpg

MET de wijk is het onderdeel van MET ggz dat zich richt op het begeleiden van cliënten met psychische klachten. We ondersteunen graag bij het bereiken van persoonlijke doelen. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van wonen, huishouden, persoonlijke verzorging, werken, studeren, vrijetijdsbesteding en sociale relaties. We bieden begeleiding bij mensen thuis of in een van onze woonvormen.