Zorgaanbod voor kinderen

Als uw kind of het kind dat u verzorgt psychische klachten heeft, is goede hulp belangrijk. MET ggz biedt diverse behandelingen voor kinderen.

Samen met u en uw kind brengen we de zorg- en ondersteuningsbehoefte in kaart en zetten we een zorgtraject op maat uit. Daarin hebben we ook aandacht voor ouders/verzorgers, het gezin of andere betrokken personen, zoals docenten.

Op deze en volgende pagina’s leest u welke ondersteuning MET ggz kan bieden aan kinderen van 0 tot en met 15 jaar en hoe wij te werk gaan. MET ggz is er ook voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar. Meer informatie over het zorgaanbod voor jongeren vindt u op de pagina jongeren.

meisje lacht in behandeling