Specialistische behandeling 

MET ggz biedt behandeling voor de meest voorkomende psychische problemen. 

MET ggz verzorgt zes specialistische behandelprogramma’s in Roermond, Echt, Venlo (alleen ADHD) en Maastricht:

  • ADHD
  • Angststoornissen (volledige online behandeling mogelijk)
  • Depressie (volledige online behandeling mogelijk)
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Psychotrauma (niet in Echt)
  • Somatiek en psyche (niet in Echt)

In de meeste gevallen duurt behandeling minimaal een half jaar tot maximaal twee jaar. 

Therapieën en behandelingen

Mentalisation Based Treatment (MBT)

Wat is MBT?

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Het MBT-model gaat ervan uit dat de klachten van personen met BPS te maken hebben met het vermogen tot mentaliseren. Mentaliseren houdt in dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, motivaties, enz.

Als je je eigen emoties en die van anderen slecht kunt begrijpen, dan leidt dat vaak tot klachten, zoals depressie, angst, overspoeling en/of conflicten. Vaak maak je verkeerde invullingen van het gedrag van de ander, en voel je je bijvoorbeeld afgewezen of niet begrepen.

Kijk hier voor een leuke animatie over mentaliseren:

https://www.youtube.com/watch?v=iJ0XyxajmP4

Na een behandeling volgens het MBT-model ontstaat een verbeterd mentaliserend vermogen met als gevolg:

·         Minder klachten (met name angst en depressie)

·         Grote afname van het middelenmisbruik (indien van toepassing)

·         Beter functioneren in de maatschappij in het algemeen en sociale relaties in het bijzonder

·         Belangrijke en blijvende veranderingen op een aantal gebieden zoals zelfbeeld en zelfcontrole

·         Grote toename in de ervaren kwaliteit van leven en adequater gebruik van hulpverlenende instanties.

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat deze behandeling effectief is, ook op lange termijn.

Voor wie is MBT bedoeld?

MBT was in eerste instantie vooral bedoeld voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels blijkt dat MBT ook voor andere persoonlijkheidsproblematiek kan worden toegepast.
MBT is niet geschikt wanneer er sprake is van schizofrenie of psychose, een primaire diagnose van een schizoïde en/of schizotypische persoonlijkheidsstoornis en schade aan de hersengebieden die mentaliseren mogelijk maken.
 

Hoe ziet MBT er bij METggz uit?

MBT is een intensieve en langer durende behandeling, die altijd bestaat uit een combinatie van groepstherapie en individuele therapie. Er wordt altijd gestart met een introductieprogramma van 12 bijeenkomsten om kennis op te doen over mentaliseren en het nut daarvan en om te beginnen met oefenen met mentaliseren.

Binnen METggz zijn er twee varianten van de MBT behandeling die verschillen in intensiteit en duur.

·         Het programma binnen team volwassenzorg persoonlijkheid duurt 1 jaar, en bestaat uit 1x groepstherapie per week en 1x per 2 weken individuele psychotherapie

·         Het programma binnen team Meervoudig complexe zorg duurt 1.5 jaar en bestaat uit 3x groepstherapie per week (verschillende vormen) en 1x individuele therapie per week.