Demente op jonge leeftijd

We spreken van dementie op jonge leeftijd wanneer deze zich openbaart voor de leeftijd van 65 jaar. Deze grens is gekozen omdat dat tot voor kort de pensioengerechtigde leeftijd was in Nederland. Het duidt aan dat personen met dementie op jonge leeftijd bij de aanvang van de ziekte vaak nog een baan hebben en in tegenstelling tot de meeste personen met dementie een actieve rol in de maatschappij vervullen.

Gevolgen bij jong dementie

Wanneer dementie op jonge leeftijd (<65 jaar) optreedt, heeft dat ernstige gevolgen voor zowel degene met de dementie als de partner en eventuele kinderen. Het leren omgaan met de diagnose dementie op jonge leeftijd en de gevolgen ervan vergt veel van de persoon en zijn familie. Mensen staan nog midden in het leven en ervaren plotseling verlies op verschillende terreinen, zoals veranderingen in de rolverdeling binnen een gezin, ouder-kind relatie, partnerrelatie, relatie met familie en vrienden, verlies van baan met vaak dreigende financiële problemen en een veranderde rol binnen hun sociale netwerk. Het toekomstperspectief verandert daarnaast drastisch wanneer de diagnose dementie op jonge leeftijd wordt gesteld.

De familie wordt naast het verlies geconfronteerd met de zorg voor de persoon met dementie die het vaak moeilijk vindt om hulp te accepteren. Ook gedragsveranderingen bemoeilijken de zorg. Het leren omgaan met de gevolgen van de dementie vergt veel van het gezin, temeer omdat ze meestal ook nog andere verplichtingen hebben, zoals financiële verplichtingen, werk of een opleiding. De impact is voor alle betrokkenen groot, met name de partner en kinderen worden geconfronteerd met deze veranderingen..

MET ggz staat klaar met een multidisciplinair team

Na de diagnose begeleidt MET ggz de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Dit doen we met een multidisciplinair team, bestaande uit psychologen, verpleegkundigen, rehabilitatiewerker en artsen en in samenwerking met netwerkpartners. Naast alle problemen die zich aandienen, kijken we samen wat nog wel kan, afgestemd op de behoeften en vragen van de persoon met dementie en de naasten. Het team ouderen binnen MET ggz biedt diagnostiek en behandeling voor mensen met dementie.

Training

Het team ouderen staat klaar voor mensen met dementie alsook hun naasten. Een van de mogelijkheden is het volgen van TANDEM: een mindfulness training voor mensen met dementie en hun partners. En natuurlijk heeft MET ggz ook aandacht voor de jonge kinderen, is er een maandelijkse gespreksgroep voor kinderen van jonge mensen met dementie, waar ze lotgenoten treffen.

Interesse in Tandem? Aanmelden kan via secretariaatroermond@metggz.nl.

(bron: zorgstandaard dementie op jonge leeftijd)