Specialistische behandeling FACT

Heeft u ernstige psychische aandoeningen en heeft u langere tijd zorg nodig? Dan kunt u terecht bij een van de regionale behandelteams van MET ggz in de regio’s Roermond, Echt en Leudal. Zij maken gebruik van de zogenaamde FACT-methodiek.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment: een mix van begeleiding en behandelingen die op maat wordt samengesteld. Het uitgangspunt van FACT is om u zoveel mogelijk in uw thuissituatie te helpen, zodat u kunt blijven meedraaien in de maatschappij. De begeleiding en behandeling liggen in handen van een multidisciplinair team van specialisten.