Specialistische behandeling FACT

Heeft u ernstige psychische aandoeningen en heeft u langere tijd zorg nodig? Dan kunt u terecht bij een van de regionale behandelteams van MET ggz in de regio’s Roermond, Echt en Leudal. Zij maken gebruik van de zogenaamde FACT-methodiek.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment: een mix van begeleiding en behandelingen die op maat wordt samengesteld. Het uitgangspunt van FACT is om u zoveel mogelijk in uw thuissituatie te helpen, zodat u kunt blijven meedraaien in de maatschappij. De begeleiding en behandeling liggen in handen van een multidisciplinair team van specialisten.

Samen werken we aan uw herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.