Informatie voor verwijzers

Op eigen kracht komen de meeste mensen in hun leven al een heel eind. Dit geldt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Zeker als zij in hun omgeving kunnen bouwen op mensen die hen ondersteunen. Soms zijn er te weinig mogelijkheden om ontstane problemen op te lossen of om participatiewensen te realiseren. Dan kan MET ggz van dienst zijn.

Wij bieden preventieve actitviteiten, begeleiding of behandeling op maat. Dit doen we samen met de cliënt, die zelf de regie houdt over zijn herstelproces. Zo werken we gezamenlijk aan één doel: de kortst mogelijke weg naar herstel.

Op deze en volgende pagina’s leest u op welke manieren wij mensen kunnen ondersteunen en hoe u hen kunt doorverwijzen naar MET ggz.

professional maakt notities in gesprek met cliënt