Verwijzing voor begeleiding 

Mensen met psychische klachten hebben vaak (maatwerk-)ondersteuning nodig om maatschappelijk naar wens te functioneren. Bijvoorbeeld om doelen op het gebied van wonen, werken, financiën, vrije tijd of sociale contacten te bereiken.

Om ondersteuning te krijgen, is er een beschikking van de gemeente nodig in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Hiervoor kunnen mensen een aanvraag doen bij het betreffende loket of sociaal wijkteam in de gemeente waar zij wonen.

Zorgbemiddeling

We kunnen ons voorstellen dat het voor u als medewerker van de gemeente, niet altijd duidelijk is welke vorm van ondersteuning het beste bij uw cliënt past. Ons team Zorgbemiddeling geeft u graag informatie over de mogelijkheden van MET ggz. 

De aanmelding

Nadat u een beschikking heeft afgegeven, nemen onze zorgbemiddelaars binnen vijf werkdagen contact op met de cliënt. Ook zorgen ze, indien van toepassing, voor het opstellen van een ondersteuningsplan en/of een leef-zorgplan. De persoonlijke begeleider maakt vervolgens afspraken met de cliënt, die we vastleggen in een begeleidingsplan. Dit wordt regelmatig geëvalueerd.