Verwijzing voor begeleiding 

Vaak hebben mensen met psychische klachten (maatwerk-)ondersteuning nodig om maatschappelijk naar wens te functioneren. Bijvoorbeeld om doelen op het gebied van wonen, werken, financiën, vrije tijd of sociale contacten te bereiken.

Dan hebben zij een beschikking van de gemeente nodig in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij het betreffende loket of sociaal wijkteam van hun gemeente.

Zorgbemiddeling

We kunnen ons voorstellen dat het voor u als medewerker van de gemeente, niet altijd duidelijk is welke vorm van ondersteuning het beste bij uw cliënt past. Ons team Zorgbemiddeling kan u informatie geven over de mogelijkheden van MET ggz. U kunt ook onze productenwaaier sociaal domein bekijken.

De aanmelding

Nadat u een beschikking heeft afgegeven, nemen onze zorgbemiddelaars binnen vijf werkdagen contact op met de cliënt. Ook zorgen ze, indien van toepassing, voor het opstellen van een ondersteuningsplan en/of een leef-zorgplan. De persoonlijke begeleider maakt vervolgens afspraken met de cliënt, die we vastleggen in een begeleidingsplan. Dit wordt regelmatig geëvalueerd.

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom werken we nauw samen met professionals in de ggz.