Verwijzing voor behandeling

Om een cliënt in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een verwijzing van een erkende verwijzer nodig. Over het algemeen is dit een verwijzing van de huisarts.

Via de applicatie Zorgdomein verwijst u cliënten snel en gemakkelijk naar MET ggz. Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen ook de gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin een verwijzing afgeven. Deze komt per e-mail bij ons binnen.

Let op:

Het is belangrijk dat uw verwijzing voldoet aan alle eisen die door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. Maakt u geen gebruik van Zorgdomein, dan kunt u ons verwijsformulier gebruiken.

Heeft u vragen over ons zorgaanbod of onze organisatie, neem dan contact met ons op via 088-1149494. Heeft u behoefte aan persoonlijke uitleg, dan komen onze medewerkers graag bij u langs.