Wanneer is een verwijzing nodig?

In de volgende gevallen hebben wij een verwijzing nodig voor behandeling:

  • bij een eerste aanmelding voor basis of specialistische ggz;
  • bij een cliënt die binnen één jaar opnieuw in behandeling komt, maar met een andere zorgvraag;
  • wanneer een cliënt opnieuw in behandeling komt na langer dan één jaar geen behandeling te hebben ontvangen;
  • bij een vervolgtraject in de basis ggz (uitgezonderd chronisch);
  • bij een jongere die 18 jaar wordt en eerder verwezen is door een niet-erkende verwijzer voor de Zorgverzekeringswet (bijvoorbeeld door het Centrum voor Jeugd en Gezin).

Soms hebben wij geen (nieuwe) verwijzing meer nodig en is een eventueel eerder afgegeven verwijzing voldoende:

  • als de diagnose van een cliënt wijzigt gedurende de behandeling;
  • als een cliënt gedurende de behandeling 18 jaar wordt én eerder verwezen is door een erkende verwijzer voor de Zorgverzekeringswet;
  • als een cliënt overgaat van de specialistische ggz naar de basis ggz of andersom;
  • bij een product chronisch volgend op een eerder product binnen de basis ggz;
  • als een cliënt opnieuw bij MET ggz in behandeling komt met dezelfde zorgvraag binnen een jaar.

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom werken we nauw samen met professionals in de ggz.