Wanneer is een verwijzing nodig?

In de volgende gevallen hebben wij een verwijzing nodig voor behandeling:

  • bij een eerste aanmelding voor basis of specialistische ggz;
  • bij een cliënt die binnen één jaar opnieuw in behandeling komt, maar met een andere zorgvraag;
  • wanneer een cliënt opnieuw in behandeling komt na langer dan één jaar geen behandeling te hebben ontvangen;
  • bij een vervolgtraject in de basis ggz (uitgezonderd chronisch);
  • bij een jongere die 18 jaar wordt en eerder verwezen is door een niet-erkende verwijzer voor de Zorgverzekeringswet (bijvoorbeeld door het Centrum voor Jeugd en Gezin).

Soms hebben wij geen (nieuwe) verwijzing meer nodig en is een eventueel eerder afgegeven verwijzing voldoende:

  • als de diagnose van een cliënt wijzigt gedurende de behandeling;
  • als een cliënt gedurende de behandeling 18 jaar wordt én eerder verwezen is door een erkende verwijzer voor de Zorgverzekeringswet;
  • als een cliënt overgaat van de specialistische ggz naar de basis ggz of andersom;
  • bij een product chronisch volgend op een eerder product binnen de basis ggz;
  • als een cliënt opnieuw bij MET ggz in behandeling komt met dezelfde zorgvraag binnen een jaar.