Welke zorvorm kiezen?

In de verwijzing moet u aangeven of de cliënt generalistische basis ggz of specialistische ggz nodig heeft. Bovendien moet u bij de basis ggz een zorgvorm kiezen: kort, middel, intensief of chronisch. Maar hoe weet u als verwijzer nu wat het beste bij uw cliënt past? Hieronder geven we een korte uitleg.

Basis ggz

De basis ggz is voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die gebaat zijn bij een kortdurende behandeling voor psychische problemen. Dat gebeurt tijdens gesprekken met een psycholoog, verpleegkundige, psychiater of verpleegkundig specialist ggz. De producten kort, middel en intensief zijn geschikt voor cliënten die voor het eerst te maken krijgen met de ggz of met enkelvoudige problematiek. Belangrijk is ook dat de cliënt kan rekenen op voldoende steun uit zijn omgeving. De focus in de behandeling ligt op één klacht, bijvoorbeeld stemming of angst. De namen van de producten zeggen iets over het aantal sessies dat een cliënt ongeveer nodig heeft:

  • kort (vier sessies)
  • middel (zeven sessie)
  • intensief (tien sessies)

Het product ‘chronisch’ is bedoeld voor mensen die al specialistische ggz hebben gehad en nu stabiel zijn, maar nog niet zonder behandeling kunnen. Bijvoorbeeld bij restverschijnselen van een depressie of als er na een psychose nog depotmedicatie nodig is. Het traject bij ‘chronisch’ duurt één jaar.

Specialistische ggz

De specialistische ggz is voor cliënten met complexe psychische aandoeningen. Indicatie is gebaseerd op een hoog risico en/of hoge mate van complexiteit van de hulpvraag. Hierbij is een multidisciplinaire aanpak van belang.

Verwijshulp

Heeft u hulp nodig bij uw verwijzing voor een behandeling, dan kan onze Verwijshulp u op weg helpen. Door het beantwoorden van een paar vragen, krijgt u een advies over uw verwijzing.