Wij houden u op de hoogte

Onze behandelaars informeren u als verwijzer schriftelijk:

  • bij veranderingen in de toestand of het behandelplan van de cliënt op het moment dat deze zich voordoen;
  • bij de overdracht naar een andere afdeling binnen MET ggz;
  • over de voortgang van de behandeling wanneer deze langer duurt dan een jaar;
  • over het bereikte resultaat en de manier/reden van beëindiging bij de afsluiting van de behandeling;
  • na een crisisinterventie vanuit de crisisdienst bij niet-ingeschreven cliënten.

Uiteraard kunt u ons ook tussentijds vragen om meer informatie over de behandeling van een cliënt. U kunt daarvoor contact opnemen met de betreffende behandelaar.