Nieuws voor verwijzers

Samen werken.jpg

Wijkleerbedrijf Venray

In het WijkLeerbedrijf  Venray kunnen kwetsbare burgers vanaf 18 jaar een zorgopleiding volgen op mbo-niveau 1 en 2. Zij leren...Lees verder

HOOFDZAAK WERK in Noord-Limburg

In Noord-Limburg werken we samen met de gemeenten, UWV, zorgverzekeraars en Vincent van Gogh in HOOFDZAAK WERK met als doel om zoveel mogelijk mensen met een psychische...Lees verder

Psycafé Venlo 

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is van grote toevoegde waarde voor het herstelproces van cliënten. Ervaringsdeskundigen dragen...Lees verder

Regioteam Venlo

Bij complexe problematiek is het belangrijk dat er vanuit verschillende deskundigheden wordt samengewerkt in een integrale aanpak. Lees verder

Zelfstandig Wonen training

Om jongeren met een psychische kwetsbaarheid een optimale kans te geven om zelfstandig mee te doen, bieden we sinds 1 januari van dit jaar behalve in Venray ook Zelfstandig Wonen training in Roermond...Lees verder

Zelfmoordpreventie

Jaarlijks plegen er in Midden-Limburg ruim 30 mensen zelfmoord. In vergelijking met het aantal verkeersdoden is het aantal zelfdodingen ruim 2,5 keer zo hoog. Veel kan worden...Lees verder