Contact

Vragen over uw behandeling/begeleiding

Voor vragen over uw behandeling, begeleiding, medicijngebruik of andere vragen betreffende uw persoonlijke gezondheid, neemt u, als cliënt van MET ggz, contact op met uw behandelaar of begeleider. Indien u nog geen cliënt bent bij MET ggz kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Afspraken afzeggen of verzetten

Voor het afzeggen of verzetten van afspraken kunt u ijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen met de locatie waar u in behandeling bent of via 088-1149494. 

Verwijzers - aanmelden cliënt

U kunt cliënten verwijzen via:

  • Zorgdomein en dan kiezen voor MET ggz
  • Zorgmail naar centraleaanmelding@metggz.nl
  • Post: MET ggz, t.a.v. aanmeldsecretariaat, Postbus 21, 6040 AA Roermond
  • Fax 0475-392233

Opvragen dossier

Het opvragen van een dossier kan onder strikte voorwaarden worden opgevraagd via zorgadministratie@metggz.nl

Contactgegevens