Cliëntenraad

Even voorstellen

MET ggz heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van MET ggz zo goed mogelijk behartigt. Wij vinden het belangrijk dat (ex-)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die MET ggz biedt. De leden van de cliëntenraad reageren vanuit hun eigen ervaring op plannen.

Doelstellingen

De cliëntenraad van MET ggz doet verbetervoorstellen voor onderwerpen die voor medecliënten van belang zijn. Op die manier wordt het zorgaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten.

Projecten

De cliëntenraad van MET ggz heeft bijzondere aandacht voor verschillende thema’s, zoals:

  • adviseren over medicatiemanagement, alcohol- en drugsbeleid, rookbeleid, 24-uurs bereikbaarheid van Beschermd Wonen;
  • overleg voeren met ervaringswerkers over de ontwikkelingen rondom deze functie;
  • adviseren over Begroting MET ggz, financiële kwartaalrapportages en jaarrekening;
  • onderhouden van landelijke, regionale en lokale netwerken in de cliëntenvertegenwoordiging.

Vergaderen

De cliëntenraad van MET ggz vergadert om de week op de dinsdagmiddag, van 13.30 uur tot 16.00 uur. In principe op het centraal bureau van MET ggz: Buitenop 8, te Roermond. We vragen je om voorafgaand de vergaderingen de agendastukken door te nemen.

Lid worden

Wil jij jouw ervaring inzetten om MET ggz vooruit te helpen? Ben je communicatief vaardig en heb je gevoel voor verantwoordelijkheid? Dan zijn we op zoek naar jou! Zowel (ex-)cliënten als naasten zijn van harte welkom. Ben je niet woonachtig in de omgeving van Roermond? Geen probleem! Je kunt de vergaderingen namelijk ook digitaal bijwonen.

Contact

Wil je lid worden of eerst nog wat extra informatie inwinnen? Je kunt ons bereiken via ons e-mailadres, clientenraad@metggz.nl. Meer informatie over MET ggz vind je op www.metggz.nl.

Bekijk hier het jaaroverzicht 2022 van de Cliëntenraad.

Een groep mensen luistert aandachtig naar iemand die buiten het beeld valt.