Cliëntervaringen

Met behulp van de CQ-index meten we de ervaringen van cliënten in onze basis ggz. Over 2021 beoordeelden cliënten de basis ggz van MET ggz, MET focus, met een mooie 8,2.

Schaalscores (vijfpuntsschaal)

Schaalscores

MET focus (basis ggz)

Bejegening

4,9

Info behandeling

4,4

Samen beslissen

4,6

Uitvoering behandeling

4,3


Verbeterpunten

De score op samen beslissen is ten opzichte van 2020 gestegen (was 3,9 in 2020). In 2022 zullen we hierbij nog nadrukkelijker de naasten betrekken zoals vastgelegd in ons nieuwe naastenbeleid.