Ondersteuning nodig?

Elk jaar krijgen ruim drie miljoen mensen in Nederland psychische klachten. De kans is dus groot dat uzelf of iemand in uw directe omgeving ermee te maken krijgt. Het is goed om te praten over uw klachten, bijvoorbeeld met mensen in uw omgeving. Naast familie of vrienden kan dat ook een welzijnsorganisatie, maatschappelijk werk, een geestelijke of iemand anders zijn. Soms is gespecialiseerde begeleiding of behandeling nodig. Dan kan MET ggz u ondersteunen.

Stap 1: naar de huisarts of gemeente

Heeft u last van psychische klachten? Bespreek deze dan met uw huisarts. Deze bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn en kan u eventueel verwijzen naar MET ggz. Soms verloopt die verwijzing via de gemeente, ook daar kan de huisarts u over informeren. U leest er meer over op de pagina Praktische informatie

Stap 2: in zorg bij MET ggz

Als uw huisarts u aanmeldt voor behandeling bij MET ggz, starten we met een intakegesprek. Daarbij kunt u een familielid of vriend uitnodigen. Tijdens de intake bespreken we wat er precies aan de hand is en wat uw hulpvraag is. Soms is het nodig om onderzoek te doen, om te kijken waar uw klachten vandaan komen. Op basis van de uitkomsten bepalen we samen met welke behandeling u het beste kunt werken aan uw herstel. 

Krijgt u een beschikking van de gemeente voor begeleiding bij MET ggz? Dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Afhankelijk van de gemeente kan dit gesprek inhoudelijk iets anders uitzien. Tijdens het gesprek zullen we u hier nader over informeren. Op basis van de afspraken die u met uw gemeente heeft gemaakt, bepalen we samen met welke begeleiding u het beste kunt werken aan uw herstel. 

Soms is een combinatie van begeleiding en behandeling voor u het best passend. Hoe de ondersteuning er voor u ook uit komt te zien, we leggen onze keuzes altijd vast in een op maat gemaakt begeleidings- of behandelplan.

Stap 3: op weg naar herstel

Na de intake gaat u werken aan uw doelen. Uw begeleider of behandelaar ondersteunt u hierbij. Regelmatig bespreken we met u of de ondersteuning nog past bij uw zorgbehoefte. Soms is het nodig het begeleidingsplan of behandelplan aan te passen of bij te stellen. Ook dat doen we in goed overleg. Zo zorgen we er samen voor dat u in elke stap van uw herstelproces de ondersteuning krijgt die op dat moment bij u past.

Goed om te weten

Wij vinden het belangrijk dat het uw eigen herstelproces blijft. Wanneer het niet mogelijk is om klachten op te lossen, kijken we samen met u hoe u het beste met uw klachten om kunt gaan en de draad van uw leven weer op kunt pakken. Dat doen we doelgericht en met de beste middelen en intenties. Merken we tijdens het proces dat het niet lukt om uw persoonlijke doelen te behalen? Dan bekijken we samen of het nodig is om accenten en doelen bij te stellen. Hoe het herstelproces voor u ook verloopt, we zorgen ervoor dat dit zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.