MET focus – basis ggz

De meeste mensen hebben weleens een periode dat het psychisch niet zo goed gaat.
Dat is heel normaal en gaat vaak vanzelf weer over. Als dit niet het geval is en u
blijft ergens mee zitten, kan het helpen om met iemand te praten. Bijvoorbeeld
met een psycholoog of verpleegkundige van MET focus. MET focus is het onderdeel
van MET ggz dat basis ggz verzorgt. U kunt voor basis ggz terecht in een huisartsenpraktijk of op een behandellocatie van MET ggz.

Wie behandelt in de basis ggz?

De behandelaar in de basis ggz is een psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige. Deze pakt samen met u uw psychisch probleem concreet en praktisch aan. Een aantal gesprekken is
vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik kan het wel alleen’ of ‘zo erg is het nog niet’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een behandelaar binnen de basis ggz u goed helpen.
Wanneer komt u voor basis ggz in aanmerking? Binnen de basis ggz worden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen geholpen met een gerichte behandeling voor psychische problematiek.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Angst en paniek
  • Depressie
  • Identiteitsstoornissen
  • Posttraumatische stress
  • Psychosomatische stoornissen
  • Burn-out

Heeft u psychische klachten, praat erover met uw huisarts. Een verwijzing naar MET focus verloopt via uw huisarts. 

De behandeling

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De behandelaar stelt de (voorlopige) diagnose en bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Digitale zorg kan onderdeel zijn van uw behandeling. MET ggz heeft een uitgebreid aanbod digitale zorg. Via online modules en een digitaal dagboek kunt u 24 uur per dag aan uw herstel werken. Onze behandelingen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor het behandelen van psychische klachten en gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Therapieën en trainingen

Voor cliënten van MET ggz bieden wij ook verschillende therapieën en trainingen. Deze vinden zowel individueel als in groepsverband plaats. Denk bijvoorbeeld aan Sociale vaardigheidstraining (SOVA), (Beeldende) vaktherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Exposure in vivo.

Onze behandelaren

Misschien heeft u behoefte aan ondersteuning in een andere taal of wilt u liever geholpen worden door een man of vrouw. Mogelijk heeft u gelezen over een bepaald type behandeling en bent u benieuwd of een van onze behandelaren in uw regio deze ondersteuning biedt.

Om u te helpen een beeld te vormen over onze ondersteuning, kunt u in ons 'overzicht behandelaren MET focus" raadplegen welke behandelaren bij ons in dienst zijn, over welke kwalificaties zij beschikken, welk type behandelingen zij aanbieden, in welke talen zij ondersteunen en op welke dagen zij werkzaam zijn.

Duur van een behandeling

Een behandeling binnen MET Focus duurt meestal enkele maanden tot maximaal een jaar. 

Herstelondersteunende zorg

Bij MET focus werken we vanuit de herstelgedachte. De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van de cliënt te ondersteunen.

Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl. Op www.thuisarts.nl vind je cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachtensomberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden.

Cliëntervaringen

Met behulp van de CQ-index meten we de ervaringen van cliënten. Over 2021 beoordeelden cliënten MET focus met een mooie 8,2.

Schaalscores (vijfpuntsschaal)
Bejegening                           4,8 
Info behandeling                  4,2
Samen beslissen                   4,6
Uitvoering behandeling       4,3

Verbeterpunten
De voornaamste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn het betrekken van naasten bij de behandeling en het verbeteren van de keuzemogelijkheid / samen beslissen. We schenken in 2022 dan ook bijzondere aandacht aan deze punten; er zijn acties uitgezet die worden toegevoegd aan het verbeterregister en gekoppeld worden aan een verantwoordelijke.

Keurmerk Basis GGZ
MET ggz beschikt over het Keurmerk Basis GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Alle informatie is ook te lezen in de folder MET focus - Basis ggz