Ondersteuning nodig?

Psychische klachten komen vaker voor dan u zou denken. Ook bij kinderen. De kans is dus aanwezig dat uw kind of een kind in uw directe omgeving ermee te maken krijgt. Dan is het goed om te weten dat MET ggz kan helpen. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Stap 1: naar de huisarts of gemeente

Heeft uw kind of het kind dat u verzorgt psychische klachten? Bespreek deze dan met uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of het sociaal wijkteam van de gemeente. Deze instanties bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn en kunnen uw kind eventueel verwijzen naar MET ggz. U leest er meer over op de pagina Praktische informatie.

Stap 2: in zorg bij MET ggz

Als uw kind voor behandeling wordt aangemeld bij MET ggz, starten we met een intakegesprek, waarbij ook de ouders/verzorgers aanwezig zijn (in ieder geval bij kinderen tot 16 jaar). Tijdens de intake bespreken we wat er aan de hand is en wat de hulpvraag is. Soms is het nodig om onderzoek te doen, om te kijken waar de klachten van uw kind vandaan komen. Op basis van de uitkomsten bepalen we samen welke behandeling het best passend is. De keuzes leggen we vast in een op maat gemaakt behandelplan.

Stap 3: aan de slag

Na de intake gaan we samen werken aan de doelen uit het behandelplan. Regelmatig bespreken we de voortgang. Soms is het nodig het behandelplan aan te passen of bij te stellen. Ook dat doen we in goed overleg. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind en gezin de ondersteuning krijgen die op dat moment nodig is.

Goed om te weten

Eigen regie vinden we belangrijk, ook bij kinderen en het gezin. Samen kijken we hoe uw kind het beste met zijn klachten om kan gaan en zich verder kan ontwikkelen. Dat doen we doelgericht en met de beste middelen en intenties. We zorgen ervoor dat de zorg zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Levert de behandeling niet het gewenste resultaat op? Bespreek dit dan met uw hulpverlener. We zoeken samen naar een oplossing.