Op pad met Eef Gilissen, begeleider

Dit artikel verscheen in de voorjaarseditie van MET, 2018.

Een dagje meelopen met een medewerker van MET ggz. Zo krijgt u een goed beeld van onze manier van werken en onze visie op de geestelijke gezondheidszorg. Deze keer op pad met Eef Gilissen, begeleider bij Locus in Venray.

10.30 uur – start werkdag

“Locus is een programma om jongeren tussen 16 en 23 jaar met psychische problemen te trainen in zelfstandig te wonen. Daarnaast krijgen de jongeren behandeling voor hun klachten. Dat doen we in verschillende woonvormen, waarin we de jongeren in drie fases begeleiden naar zelfstandigheid. Ik begin de dag met het lezen van de mail en de rapportages van mijn collega’s, zodat ik weet wat er gisteren is gebeurd.” 

11.00 uur – multidisciplinair overleg

“Elke maand bespreken we met het complete team – de begeleiders van Locus, de ouderbegeleider, de betrokken psycholoog, psychiater en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv’er) – alle cliënten en kijken of er actie nodig is. Een van onze cliënten is depressief en blijft steeds in bed liggen. Ze gebruikt antipsychotica, maar we vermoeden dat de hoeveelheid te hoog is. De psychiater gaat bekijken of de dosis omlaag kan, zodat ze wat fitter wordt. Ook spreken we af dat ze meer begeleiding krijgt en teruggaat naar de Locus-woning met 24-uurs zorg, zodat we met haar kunnen werken aan de dagstructuur.” 

12.00 uur – lunch

“Op naar onze woning in Venray. Dagelijks verzorgen we de lunch voor de bewoners die thuis zijn. Zo hebben we zicht op wie naar school of werk is gegaan, we bieden structuur en letten erop dat ze hun medicatie innemen. Meestal zijn er twee cliënten, maar vandaag is er nog een jongen, die spijbelt van school. Hij vindt het lastig om op te staan en naar school te gaan. Ik probeer hem te motiveren om het morgen opnieuw te proberen. Daarna rij ik naar de Locus-woning in Horst, waar ik met één cliënte lunch. Zij heeft door haar angsten nog geen dagbesteding en vindt het fijn om elke dag even te kletsen met de begeleiders.” 

13.30 uur – ambulante begeleiding

“Eén cliënt werkt in een fietswerkplaats als dagbesteding. Ik bezoek hem daar om te kijken hoe het gaat. Hij wil een extra dagdeel werken; ik overleg met zijn trajectbegeleider of dat mogelijk is. Daarnaast wil hij zelfstandig gaan wonen. Daarvoor moet hij eerst van zijn verslaving afkomen, dus we hebben hem aangemeld bij verslavingszorg. Samen bereiden we het intakegesprek voor.” 

15.00 uur – cliënt intervisie

“Overleg met begeleiders, senior begeleiders, de systeemtherapeut en een coach van wijkteam Venray. We koppelen terug wat er in het multidisciplinair overleg is besproken en kijken wie welke zaken oppakt. Daarnaast bespreken we ook wat er in de woonvormen speelt. Zo heeft een cliënte voor haar 16de verjaardag alcohol gekregen. Het beleid is: geen alcohol in de woningen. We hebben dit met haar besproken en haar een waarschuwing gegeven. Maar het is goed dat iedereen weet wat er gebeurd is, zodat we als begeleiders één duidelijke lijn kunnen trekken.” 

16.30 uur – woondienst Horst

“Vanavond heb ik woondienst in Horst. Als ik aankom, is een cliënte in gesprek met haar psycholoog. Omdat ik ook haar persoonlijk begeleider ben, sluit ik even aan. Zo weet ik wat er besproken is en waar ik met haar aan kan werken. Daarna is het tijd voor het avondeten. Elke dag heeft een cliënt kooktaak: hij doet boodschappen en kookt zelfstandig. Na het avondeten is er huiskameroverleg met alle bewoners. We bespreken allerlei zaken: van de taken in huis of de slechte wifi-verbinding tot de onderlinge sfeer. Eén cliënt stoort zich aan de harde muziek van een ander. Ik heb met hem voorbesproken hoe hij dit op een nette manier kan zeggen. Daardoor kunnen ze er nu rustig over praten en afspraken maken. Volgende week kijken we hoe het gaat.”

19.30 uur – rapporteren

“Het laatste half uur van mijn dienst gebruik ik om te rapporteren. Mijn collega, die tot 22.00 uur werkt, blijft bij de cliënten. Daarna neemt de slaapdienst het over.”

Eef Gillissen poseert vóór een sloot in een weiland. Ze kijkt in de camera.