Maak kennis MET Ellen van de Berken, teamleider MET behandeling 

Ellen is teamleider Bedrijfsvoering bij MET behandeling binnen MET ggz. Zij zet de teams in het zorgcluster Ouderen in hun kracht en werkt samen met hen aan doorontwikkeling en verbetering van het behandelaanbod. Zij zorgt ervoor dat de bedrijfsmatige aspecten zoals personeelszaken en de financiën goed lopen en draagt bij aan een goede teamsfeer en een fijn werkklimaat.

Goede balans door aan het begin van de week prioriteiten te stellen in de to-do lijst

 Aan het begin van de week neem ik mijn agenda door en prioriteer ik zodanig dat ik ook ruimte creëer voor onverwachte zaken die tussendoor aandacht nodig hebben. Ik behandel mail, regel verzuim, bereid afspraken met behandelaren voor en bereid me voor op overleggen met externe partijen zoals huisartsen.

“Dat ik niet op dinsdagochtend al weet hoe de rest van de week eruit ziet is voor mij een groot onderdeel van werkplezier.”

Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Ik heb zelf geen ggz-achtergrond, ik heb voorheen in een groot ziekenhuis gewerkt. Daarom is een goede samenwerking met een teamleider Inhoud voor mij extra belangrijk omdat dat zorgt voor meer diepgang in de ggz. Dat geldt ook voor het bespreken van jaarplannen, grote projecten en aandachtsgebieden met andere teamleiders. Wekelijks hebben we als teamleiders Bedrijfsvoering overleg over overkoepelende thema’s. Ook met teamleiders Inhoud heb ik structureel besprekingen over beleidsmatige onderwerpen, knelpunten en werkprocessen.

“Korte lijnen maken werken bij MET ggz prettig”

Ik voer vitaliteits- en jaargesprekken met professionals om samen (on)mogelijkheden en ontwikkelpunten te onderzoeken. Ik hou me bezig met het werven, selecteren en beoordelen van nieuwe medewerkers en voer gesprekken over het starten van specialisten oudergeneeskunde in opleiding of verpleegkundig specialisten in opleiding. Er is nauw contact met de twee HR businesspartners van MET behandeling over verzuimcasussen, contractwijzigingen en allerlei andere onderwerpen rondom personeelsbeleid. Ik vind het fijn om laagdrempelig met elkaar te kunnen sparren.

Daarnaast werk ik regelmatig samen met andere disciplines buiten de organisatie zoals verwijzers en ketenpartners, om de zorg voor cliënten te optimaliseren. Als teamleider ben je ook verantwoordelijk voor het financiële plaatje van de teams. Samen met de controllers stel je jaarlijks de begroting op. Gedurende het jaar kunnen en mogen we hierin bewegen, rekening houdend met elkaar als teamleiders behandeling. De link met de teamleiders van MET de wijk is van groot belang. Het intensiveren van de samenwerking tussen MET behandeling en MET de wijk is een actueel onderwerp.

 Als teamleider moet je ondernemend en creatief zijn. Je moet aan de knoppen durven te draaien.

 Ik vind het prettig dat behandelaren zelf de regie hebben en zelfstandig hun werk kunnen uitvoeren. Zij nemen hun verantwoordelijkheid. Dit maakt dat het aangenaam is om ze bij projecten te betrekken. Vaak hebben medewerkers zelf al naar oplossingen voor problemen gezocht. Dit maakt dat ik mij meer onderdeel voel van een team dan dat ik erboven sta. Zelf ben ik niet altijd  degene die op de voorgrond staat, maar zorg ik ervoor dat medewerkers gefaciliteerd worden. Snel schakelen en goed luisteren is belangrijk hierbij. Wel is er invloed vanuit mijn rol als teamleider door sturing te geven in bijvoorbeeld het uitspreken van verwachtingen of over hoe er wordt omgegaan met verzuim. Om ook nadruk te leggen op het sociale vlak zoek ik tussen afspraken door verbinding om zo ruimte te creëren voor gesprekken. Waardering zit hem vaak in de kleine dingen. Mijn deur staat vaak open zodat medewerkers makkelijk naar binnen kunnen lopen om vragen te stellen of iets nader toe te lichten. Om een beeld te krijgen van wat er bij een medewerker speelt is het belangrijk de drempel laag te houden.

Succes behalen uit kleine dingen

Een week is voor mij al geslaagd als ik iemand op weg heb kunnen helpen, als ik een oplossing voor een uitdaging heb gevonden en als ik een goede balans heb ervaren in mijn agenda versus mijn to-do list.
 

Ellen_van_de_Berken.jpg