Op pad met Anja Pijls, bestuurder

Een dagje meelopen met een medewerker van MET ggz. Zo krijgt u een goed beeld van onze manier van werken en onze visie op de geestelijke gezondheidszorg. Deze keer op pad met bestuurder Anja Pijls.

8.00 uur – voorbereiden

“Als bestuurder ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en de continuïteit van MET ggz. Maar ja, alleen kan ik natuurlijk niet zoveel. Ik werk dus vooral samen met anderen: netwerkpartners, managers, leidinggevenden en medewerkers. Daardoor zijn mijn dagen grotendeels gevuld met afspraken. Ik begin de dag met het doornemen van de agenda en het voorbereiden van de overleggen. Een voorbeeld: morgen heb ik een overleg met het bestuur en de managers van huisartsenorganisatie Meditta over hoe we nog beter kunnen samenwerken. Van een stafmedewerker heb ik cijfers gekregen over de huidige samenwerking en waar hij kansen voor verbetering ziet. Bijvoorbeeld in meer consultaties, zodat zorgvragers sneller en beter op de juiste plek binnen MET ggz terechtkomen. Die loop ik nu nog even door, zodat ik morgen doelgericht in gesprek kan gaan.”

9.30 uur – overleg ketenpartners

“Bestuurlijk-regionaal overleg met ketenpartners in Midden-Limburg Oost. Het doel van dit overleg is om ervoor te zorgen dat mensen passende zorg krijgen, die goed op elkaar aansluit. Denk aan kwetsbare ouderen die uit het ziekenhuis komen en aansluitend een plekje moeten krijgen in een verzorgingshuis. Of ondersteuning vanuit de ggz, bij beginnende dementie. Natuurlijk gebeurt dit ook al, maar de procedures en afstemming kunnen beter. In het bestuurlijk overleg bekijken we hoe we knelpunten willen oplossen en wat we van elkaar nodig hebben. Zo werken we aan duidelijke kaders, die het voor de zorgprofessionals helder maken wat wel en niet mogelijk is.”

"In het bestuurlijk overleg bekijken we hoe we knelpunten willen oplossen en wat we van elkaar nodig hebben."

11.30 uur – nevenactiviteit

“Op de weg terug naar kantoor rij ik even langs onderwijskoepel Maas en Roer. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht, een van mijn nevenactiviteiten. Sinds kort heeft de stichting een nieuwe bestuurder. Ik drink een kop koffie met hem om te bespreken hoe het hem bevalt.”

12.30 uur – lunch

“Eigenlijk zou ik nu de nieuwe medewerkers van MET ggz fysiek welkom heten bij de maandelijkse kick-offbijeenkomst. Ik vertel dan onder andere over de visie en strategie binnen onze organisatie. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat deze helaas niet door. Hiervoor in de plaats bel ik met onze HR-manager om even bij te praten over bijvoorbeeld ons HR-systeem. Ik spreek met haar af dat ik morgen tijd vrijmaak om nog een paar punten door te nemen, zodat we een definitief besluit kunnen nemen.”

13.30 uur – kennismaking MEE-bestuurder

“Via beeldbellen heb ik een kennismakingsgesprek met de bestuurder van MEE. Deze organisatie verzorgt laagdrempelige ondersteuning voor cliënten met een beperking. We werken regelmatig samen, onder meer in buurtteams en wijkteams. Tijdens het gesprek praten we over regionale ontwikkelingen die we zien en waar kansen liggen om samen op te trekken, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.”

"Er gebeuren hier zoveel mooie dingen; dat mogen we veel meer aan de buitenwereld laten zien!"

14.30 uur – veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg

“De wekelijkse corona-update voor bestuurders van zorgaanbieders in de regio. De GGD praat ons bij over de meest actuele situatie in de regio, zoals besmettingscijfers, testcapaciteit en adviezen van het RIVM. Ook kunnen bestuurders vragen stellen en aangeven waar zij tegenaan lopen. Als bijvoorbeeld een organisatie een tekort heeft aan beschermingsmiddelen, kan een ander wellicht bijspringen. Het is belangrijk om elkaar te ondersteunen, we zitten immers in een gezamenlijke strijd tegen het virus.”

16.00 uur – strategisch overleg

“Ik sluit de dag af met een intern overleg. Samen met de MT-leden werk ik al een tijdje aan een aanscherping van de strategie van MET ggz: waar willen we naartoe, welke keuzes maken we daarin en wat is de impact? Het concept is klaar en wordt op dit moment besproken met de medezeggenschapsraden. Met de communicatieadviseur bespreek ik hoe we dat kunnen aanpakken. Ook praten we over de positionering van MET ggz. Naar mijn mening zijn we veel te bescheiden. Ik werk hier nu een jaar als bestuurder en zie een enorm professionele organisatie, die veel deskundigheid in huis heeft en een betrouwbare partner is voor anderen. Er gebeuren hier zoveel mooie dingen; dat mogen we veel meer aan de buitenwereld laten zien! Na dit overleg beantwoord ik nog wat mails en kijk weer uit naar de dag van morgen.”