Zelfmoordpreventie in Midden-Limburg

Jaarlijks plegen er in Midden-Limburg ruim 30 mensen zelfmoord. In vergelijking met het aantal verkeersdoden is het aantal zelfdodingen ruim 2,5 keer zo hoog. Veel kan worden voorkomen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg toegankelijker is georganiseerd.  In Midden-Limburg is MET ggz samen met GGD projectleider van het Actienetwerk Zelfmoordpreventie.  Doel is om het taboe rondom zelfmoord te doorbreken, zelfmoordgedachten en uitingen beter te signaleren en bespreekbaar te maken, risicogroepen actief te benaderen en een goede samenwerking in de keten te organiseren. Want zelfmoordpreventie doen we vooral samen.

Fien Beijers is projectleider vanuit MET ggz. ‘Op 10 september aanstaande is het Wereld Suïcidepreventie dag. Dan start onze publiekscampagne in Midden-Limburg om zelfmoord bespreekbaar te maken. We richten ons op de grootste risicogroepen. Dat zijn jongeren en mannen tussen de 40 en 65 jaar. We plannen in de week voor 10 september verschillende activiteiten om zelfmoord bespreekbaar te maken  zoals een fietstocht langs verschillende vindplekken van mannen van middelbare leeftijd om het gesprek te voeren met hen en het netwerk om hen heen.’

Praten helpt!

Praten helpt.jpg

Eind vorig jaar is de kick-off gegeven voor het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg. Sindsdien zijn er al verschillende gatekeepers getraind in hoe zij zelfmoord bespreekbaar kunnen maken. Fien: ‘Dit zijn mensen die dichtbij de risicogroepen staan, bijvoorbeeld docenten op school of medewerkers van uitkeringsinstanties. Maar feitelijk kan iedereen gatekeeper zijn. Via 113 Zelfmoordpreventie zijn er praktische tips en tools om zelfmoord bespreekbaar te maken. 113 heeft ook een handige app voor mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen maar ook voor hun naasten en andere betrokkenen. In onze publiekscampagne nemen we ook nadrukkelijk de mogelijkheden van 113 mee.’

Samenwerking tussen ketenpartners is letterlijk van levensbelang

In de tussentijd zijn er binnen het Actienetwerk verschillende werkgroepen actief. Fien: ‘We zijn een routekaart aan het maken voor gatekeepers, we praten met jongeren hoe we emoties en zelfmoordgedachten beter bespreekbaar kunnen maken en hoe we ondersteuning kunnen bieden aan jongeren met zelfmoordgedachten die te maken hebben met wachtlijsten in de ggz. Daarnaast onderzoeken we met partners hoe we goede nazorg kunnen leveren voor mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan. Een belangrijke risicofactor voor zelfmoord(gedachten) is wanneer mensen, en dan met name mannen van middelbare leeftijd, te maken krijgen met een terugval in inkomen omdat ze zonder werk raken en een uitkering moeten aanvragen. Daarom werken we op dit thema samen met gemeente Roermond, Weert en het UWV om zelfmoordpreventie vorm te geven. Samenwerking is het sleutelwoord want zoals gezegd: Zelfmoordpreventie doen we vooral samen!’

Meer informatie over de activiteiten rondom de Wereld Suïcide Preventiedag in onze volgende nieuwsbrief of kijk op www.zelfmoordpreventie-ml.nl