Herstelacademie Venlo groeit

Op 1 februari vorig jaar ging de Herstelacademie in Venlo van start dankzij een samenwerking van Incluzio, Moveoo en MET ggz en met financiële steun van de gemeente Venlo. Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en heeft de Herstelacademie al een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Zo worden er steeds meer mensen bereikt, groeit de samenwerking met de Venlose partners en is het aanbod van de Herstelacademie gegroeid.

De Herstelacademie is een laagdrempelige plek voor mensen die willen werken aan hun herstel. Een indicatie, zoals in de ggz gebruikelijk, is niet nodig. Dat is de kracht van de Herstelacademie naast de ervaringsdeskundigheid die wordt ingezet om het herstel van inwoners van Venlo te ondersteunen. In Venlo is de Herstelacademie gehuisvest in het Inclusiehuis waar een inloop van dak- en thuislozen is gecreëerd en o.a. ook KanDoen en Emmaus een plek hebben. Hier vinden binnen de Herstelacademie herstelondersteunende activiteiten plaats die door ervaringswerkers en vrijwilligers worden georganiseerd en begeleid.

De ambitie was er binnen MET ggz al jaren

Herstelondersteunende cursussen en trainingen
Eric Seuren, één van deze ervaringswerkers, licht toe: ‘Mensen kunnen binnen de Herstelacademie cursussen en trainingen volgen zoals de ‘WRAP’ (Wellness Recovery Action Plan), ‘Herstellen doe jezelf’ en ‘Werken met eigen ervaring’. Deze cursussen zijn alle drie herstelondersteunend maar de insteek is net een beetje anders. In de WRAP cursus leren mensen om weer de baas te zijn over hun eigen leven. Ze ontwikkelen als het ware een gereedschapskist om zich goed te voelen. ‘Herstellen doe jezelf’ richt zich op het vergroten van iemands kennis over herstel en welke invloed je kunt hebben op je eigen herstelproces. Als je de cursus 'Herstellen doe je zelf' hebt gevolgd en grip hebt op je eigen herstelproces, dan kun je de cursus 'Werken met eigen ervaring' doen. Hierin leer je hoe je jouw leerproces kunt inzetten om anderen te ondersteunen.’

We richten ons op kracht in plaats van op klacht

Psy café
Sinds maart van dit jaar wordt er vanuit de Herstelacademie ook het Psy café georganiseerd. In het Psy cafe vinden thema-avonden plaats voor mensen met psychische klachten, hun naasten, professionals en ieder ander die zich betrokken voelt bij het thema. Eric: ‘Mensen delen in het Psy café ervaringen en tips en leren van elkaar. Dat werkt niet alleen herstelondersteunend maar ook preventief.’ Het Psy café heeft een vast programma. Er is een professionele spreker die het thema toelicht. Daarna vertelt een (ex) cliënt iets over het thema uit eigen ervaring. Vanzelfsprekend is er veel gelegenheid tot interactie met elkaar. Het Psy café in Venlo gaat vier keer per jaar plaatsvinden. Inmiddels zijn er twee Psy café’s geweest rondom de thema’s ‘Stemming’ en ‘In contact’.

Nieuwe activiteiten
Vanaf september heeft de Herstelacademie nieuwe activiteiten aan het aanbod toegevoegd. Het gaat om korte activiteiten die eveneens een herstelondersteunend karakter hebben zoals een herstelwandeling of een groepsmeditatie. Deelname is kosteloos en toegankelijk voor alle inwoners van Venlo. Afhankelijk van de belangstelling zullen deze activiteiten vaker gaan plaatsvinden.

Omroep Venlo maakt in augustus een mooi filmpje over de Herstelacademie en de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. https://lnkd.in/eNXi9um8

20220816_125520.jpg