HOOFDZAAK WERK in Noord-Limburg

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk

In Noord-Limburg werken we samen met de gemeenten, UWV, zorgverzekeraars en Vincent van Gogh in HOOFDZAAK WERK met als doel om zoveel mogelijk mensen met een psychische kwetsbaarheid naar een baan te begeleiden.  We hebben als ambitie om samen minimaal 100 trajecten te realiseren in 2022. Tot nu toe hebben we alleen al bij MET de wijk in Noord-Limburg 20 trajecten ingezet met het perspectief op betaald werk.

Vanuit HOOFDZAAK WERK worden er verschillende activiteiten ondernomen om hieraan bij te dragen. Het belang van werk wordt onder de aandacht gebracht van hulpverleners zodat zij zich bewust zijn van hun eigen belangrijke rol hierin. Daarnaast is er een casuïstiek overleg waarin gekeken wordt naar passende oplossingen voor vragen. Omdat verschillende partijen deelnemen aan dit overleg, zijn lijntjes snel gelegd en worden ook out of the box oplossingen onderzocht.

 

Hoofdzaak werk.jpg

- ‘Al vroeg wist ik dat ik wil werken in een tattooshop. Als kind was ik altijd al aan het tekenen en schetsen. Dat is mijn passie. Onlangs kon ik via een traject van de gemeente werkervaring opdoen bij een tattooshop. Voor mij heel waardevol. Dit werk helpt me om structuur aan te brengen in mijn dag. Maar nog belangrijker: het brengt me levensvreugde. Ik ben bezig met een zinvolle invulling en ik voel me nuttig. Toch kreeg ik onverwacht te horen dat het werkervaringstraject on hold werd gezet. Vanuit de gemeente waren er twijfels over mijn tatto0werkzaamheden. Een werkervaringstraject moet een duidelijk perspectief geven op werk. Tatoeëren is natuurlijk geen standaardbaan. Renee, mijn begeleider bij MET ggz, moest komen toelichten waarom dit werk zo belangrijk voor mij is. Dat vond ik wel confronterend. Ik kan dat toch zelf. Maar gelukkig mocht ik hierna mijn werkervaringsplek bij de tatoeshop voortzetten. Ik merk dat dit werk me goed doet. Het gaat beter met me. Het is belangrijk dat je je passie kunt volgen. En dat de mensen en organisaties die je hierbij helpen, samen voor je gaan staan.’ - Dominique, 23 jaar, volgde een traject bij HOOFDZAAK WERK