Regioteam van start in Venlo

Bij complexe problematiek is het belangrijk dat er vanuit verschillende deskundigheden wordt samengewerkt in een integrale aanpak. Integraal werken rondom cliënten en gezinnen heeft veel voordelen zoals een betere afstemming tussen hulpverleners en meer continuïteit van zorg. Een integrale aanpak is niet alleen van belang tussen organisaties maar ook binnen organisaties. 

In Venlo zijn de eerste stappen gezet voor het vormen van een regioteam, juist omdat er hier sprake is van kleinere teams. De disciplines Kind en Jeugd, de basis ggz volwassenen en MET de wijk werken hier op een natuurlijke wijze samen met als doel om inhoudelijk nog meer meerwaarde te realiseren. Katinka Smits, teamleider Kind & Jeugd MET ggz: ‘De ontwikkeling van het regioteam past ook naadloos bij de aanpak binnen de jeugdzorg. Hier werken we zo integraal mogelijk samen met de jeugdige, zijn systeem, netwerk en het voorliggende veld vanuit één gezin, één plan, één regisseur. Binnen het regioteam zijn er straks geen schotten meer tussen de afzonderlijke teams van MET ggz. We werken  met elkaar samen met behoud van de eigen expertise en inzet. Het grote voordeel is dat we binnen het regioteam het brede aanbod van behandeling en begeleiding in huis hebben en daarmee flexibel en snel de juiste hulp afgestemd op elkaar kunnen inzetten. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld sneller gezinnen helpen waarin zowel zorg voor de kinderen als voor de ouders is geïndiceerd.’

Dankzij de kortere lijnen stemmen we sneller af, delen we kennis en helpen we elkaar uit als dat nodig is

Het regioteam biedt ook de mogelijkheid om de samenwerking met externe partners te verstevigen door kennis en kunde te bundelen en te delen en om een duidelijk aanbod richting verwijzers te bieden. Het gezin of de familie staat centraal en de gekozen aanpak is gebaseerd op een afstemming tussen de verschillende disciplines. De verwachting is dat door een betere afstemming in het regioteam, cliënten sneller en gericht hulp op maat krijgen, wat mogelijk ook leidt tot lagere zorgkosten. De eerste ervaringen zijn positief.

Regio Team Venlo.jpg