Werkleerbedrijf in Venray 

Groeien tot zorgprofessional 

In het WijkLeerbedrijf  Venray kunnen kwetsbare burgers vanaf 18 jaar een zorgopleiding volgen op mbo-niveau 1 en 2. Zij leren de vaardigheden die nodig zijn om te werken in de sector Zorg en Welzijn. Na het behalen van het diploma, kunnen zij doorstromen naar betaald werk of een vervolgopleiding. Hierbij worden ze vanuit het WijkLeerbedrijf begeleid. In het WijkLeerbedrijf worden zowel mensen met een bijstandsuitkering als mensen met een WW, WIA of Wajong uitkering begeleid.

Ook worden er vanuit het WijkLeerbedrijf Venray mooie verbindingen gemaakt met de wijk. De deelnemers verrichten tijdens hun opleiding en stage informele zorgtaken voor de bewoners in de wijk. Daarnaast wordt er wekelijks een inloop georganiseerd voor wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Het WijkLeerbedrijf heeft op die manier niet alleen een positief effect voor de participatie van de deelnemers. Ook voor de wijk is er een belangrijk maatschappelijk effect, bijvoorbeeld in het bestrijden van eenzaamheid.

Binnen het Wijkleerbedrijf Venray werken we samen met de gemeente, provincie, Synthese, Gilde Opleiding, Wonen Limburg, UWV en een aantal zorgaanbieders waaronder Proteion, De Zorggroep en Vincent van Gogh.

 

- ‘Voor elke aangesloten organisatie biedt het Wijkleerbedrijf een win-win. Voor de gemeente is er een duurzame uitstroom uit de bijstand. De zorgpartners kunnen hun eigen mensen opleiden, hetgeen een meerwaarde is in deze krappe arbeidsmarkt. Voor de buurt creëren we meer verbinding en sociale cohesie.’ - Kim Deenen, coördinator Wijkleerbedrijf MET ggz

Wijkleerbedrijf.png