Opleiding tot ervaringsdeskundige van start in Roermond

Begin september is bij Gilde in Roermond de opleiding tot Ervaringsdeskundige van start gegaan. Een unieke opleiding voor Limburg. Tot voor kort moesten ervaringsdeskundigen uit Limburg immers naar Eindhoven om een soortgelijke opleiding te kunnen doen. Hiermee geven we in onze provincie het signaal af dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg van toegevoegde waarde is en de zorg versterkt.

Ervaringsdeskundigheid als bron van inspiratie
De opleiding is ontstaan vanuit een samenwerking van UWV, gemeenten, Gilde Opleidingen en een aantal zorgaanbieders* waaronder MET ggz. Binnen de zorg is er steeds meer vraag naar gekwalificeerde ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen hebben zelf te maken gehad met psychische klachten, verslaving of andere ontwrichtende omstandigheden. Zij hebben zelf een herstelproces doorlopen. Hun ervaringskennis is een belangrijke bron van kennis, inspiratie en motivatie geworden voor de hulp aan anderen die hiermee te maken hebben.

Combinatie van ervaringskennis, onderwijs en praktijk
De studenten volgen de mbo niveau 4 opleiding Sociaal Werk aangevuld met lessen ervaringsdeskundigheid. Ze gaan direct bij aanvang van de opleiding aan de slag bij een van de aangesloten zorgaanbieders om kennis te maken met de praktijk. Daarnaast gaan ze 1 dag in de week naar school waar ze les krijgen van docenten en ervaringsdeskundigen. Zo wordt ervaringskennis in het onderwijs vervlochten en sluit de opleiding ook naadloos aan op de praktijk.

Ervaringskennis, onderwijs en praktijk worden optimaal met elkaar vervlochten

Achttien studenten zijn in september met de opleiding gestart. Zij willen na hun eigen herstelproces nu anderen gaan ondersteunen in hun herstelproces op basis van hun eigen ervaringen en hun eigen levensverhaal.

Roermond Nieuws besteedde een item aan de opleiding tot Ervaringsdeskundige. Yvonne Freriks, coördinator BBL bij Gilde Opleidingen, Karina Timmermans, student, en Angelique Bömers, ervaringswerker, vertellen over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg en hoe eigen ervaringen een kracht worden.https://lnkd.in/e5PeK-FM

Angelique Bomers.png

*Betrokken zorgaanbieders zijn: Mutsaersstichting, Care+, Leger des Heils, Incluzio, XONAR, Moveoo, Confidence Twende en MET ggz.