Psy café Venlo - Leren van elkaar

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is van grote toevoegde waarde voor het herstelproces van cliënten. Ervaringsdeskundigen dragen bij aan de eigen regie en verantwoordelijkheid van cliënten. Hun ervaring met herstel werkt stimulerend waardoor cliënten er meer op vertrouwen dat zij het zelf ook kunnen. Dit  is een van de redenen waarom we bij MET ggz, zowel binnen begeleiding als behandeling, gebruik maken van ervaringswerkers.

Kristin Simons en Eric Seuren werken al geruime tijd als ervaringswerker bij MET ggz. Zij verzorgen o.a. groepstrainingen zoals ‘Herstellen doe je zelf’, ondersteunen het hulpverleningstraject en organiseren sinds kort vanuit de Herstelacademie het Psy cafe in Venlo. In het Psy cafe worden er thema-avonden georganiseerd voor mensen met psychische klachten, hun naasten, professionals en ieder ander die zich betrokken voelt bij het thema.

Eric weet uit ervaring hoe belangrijk peer support kan zijn. ‘Mensen delen in het Psy café ervaringen en tips en leren van elkaar. Dat werkt niet alleen herstelondersteunend maar ook preventief.’ Het Psy café heeft een vast programma. Er is een professionele spreker die het thema toelicht. Daarna vertelt een (ex) cliënt iets over het thema uit eigen ervaring. Vanzelfsprekend is er veel gelegenheid tot interactie met elkaar. 

Kristin: ‘Het erkennen en herkennen van elkaars verhalen geeft steun. Het kan ook de bevestiging geven dat dingen mogelijk zijn. Het kan!’

Het eerste Psy café heeft plaatsgevonden in maart met als thema ‘Stemming’. Het volgende Psy café staat gepland in 6 juli en gaat over ‘In contact’. Kristin: ‘De eerste ervaringen zijn positief. Er waren in maart zo’n 20 bezoekers. De sfeer was goed met ruimte voor iedereen om te reageren en vragen te stellen.’

Het Psy café in Venlo vindt vier keer per jaar plaats. 

GettyImages-923259068_METggz-1920.jpg

​​​​​​​