Aanmelden

Wil je je aanmelden bij MET ggz? Dan heb je een verwijzing of beschikking nodig.

Beschikking voor begeleiding

Voor begeleiding via MET de wijk heb je een beschikking nodig. Deze krijg je via je gemeente. Als je jonger bent dan 18 jaar, krijg je een beschikking vanuit de Jeugdwet. Tussen 18 en 23 jaar krijg je meestal een Wmo-beschikking (Wet maatschappelijke ondersteuning). Soms kom je ook in aanmerking voor een andere beschikking:

  • Een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg)
  • Een forensische/justitiële verwijzing
  • Een beschikking voor begeleiding op het gebied van leren of werken vanuit de Participatiewet (gemeente), een werkgever of het UWV.

Wat moet je doen om een beschikking te krijgen?

Meld je bij je gemeente, het wijkteam of de gezinscoach. Iemand van de gemeente komt dan met jou (en je familie) praten. Dit noemen we vaak het keukentafelgesprek. De medewerker van de gemeente bekijkt wat je wel/niet kunt en welke steun je krijgt van je familie en omgeving. Daarna bepaalt de gemeente of je professionele ondersteuning krijgt én zo ja, bij welke zorginstelling. Mag MET ggz jou gaan ondersteunen? Dan bellen we je na ongeveer 5 dagen om met je aan de slag te gaan.

Bereid je goed voor

Het kan handig zijn om je goed op het keukentafelgesprek voor te bereiden. Daarvoor kun je de gratis app Keukentafelgesprek van Huis voor de Zorg gebruiken, die je kunt downloaden via Google Play Store (Android) of via App Store (iOS).

Verwijzing voor behandeling

Wil je je graag aanmelden bij MET ggz? Ga dan naar je huisarts of een andere specialist die een verwijzing mag geven (bijvoorbeeld een kinderarts). Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je ook om een verwijzing vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD-arts of het sociale wijkteam van de gemeente.

Als je een verwijzing krijgt, stuurt de verwijzer deze naar ons door. We bellen je dan binnen 3 dagen om een afspraak te maken. Daarna sturen we je met de post een bevestiging, wat algemene informatie en een formulier. Daarop vul je thuis je persoonlijke gegevens in (naam, geboortedatum etc.). Voor je eerste afspraak – het intakegesprek – neem je het volgende mee:

  • Het ingevulde formulier
  • Je identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)
  • De gegevens van je zorgverzekering
  • Een lijstje van eventuele medicijnen die je gebruikt