Preventie

Speciaal voor ouderen en/of mantelzorgers die te maken hebben met dementie, bieden we ondersteuning in de vorm van een cursus en gespreksgroep. Deze zijn toegankelijk voor naasten van mensen die bij ons in zorg zijn. Heeft u interesse? Geef dit dan aan bij de behandelaar van uw naaste. 

Gespreksgroep voor kinderen jongdementerenden

Het doel van deze gespreksgroep is het in contact brengen van lotgenoten, ervaringen uit te wisselen en daarnaast inzicht te krijgen in het omgaan met een jongdementerende ouder.

Wij vertellen u graag meer over:

  • Ziektebeeld
  • Gevoelens
  • Gedragsveranderingen
  • Hanteren van spanningen en conflicten binnen het gezin/familie
  • Ondersteuning bij het rouwproces
  • Mogelijkheden zorg: thuiszorg, dagbehandeling, opname, enz.
  • Juridische zaken (bewindvoering, mentorschap, notariële volmacht)

Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe groep opgestart. Er geldt een maximum van 10 deelnemers per groep.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Marieke Zelissen, GZ-psycholoog
T. 0475-387474
E. mzelissen@metggz.nl

 

We bieden ook cursussen en gespreksgroepen voor kinderen, jongeren, volwassenen en naasten

iStock-481209749.jpg