Ondersteuning nodig?

Psychische klachten komen vaker voor dan u denkt. Ook bij ouderen. De kans is dus groot dat u of iemand in uw directe omgeving ermee te maken krijgt. Het is goed om te praten over uw klachten, bijvoorbeeld met mensen in uw omgeving. Naast familie of vrienden kan dat ook een welzijnsorganisatie, maatschappelijk werk, geestelijke of iemand anders zijn. Soms is gespecialiseerde begeleiding of behandeling nodig. Dan kan MET ggz u en/of uw naaste ondersteunen.

Stap 1: naar de huisarts of gemeente

Heeft u last van psychische klachten? Bespreek uw klachten dan met uw huisarts. Deze bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn en kan u eventueel verwijzen naar MET ggz. Soms verloopt die verwijzing via de gemeente, ook daar kan de huisarts u over informeren. U leest er meer over op de pagina Praktische informatie.

Stap 2: in zorg bij MET ggz

Als uw huisarts u aanmeldt voor behandeling bij MET ggz, starten we met een intakegesprek. Daarbij kunt u een familielid of vriend uitnodigen. Tijdens de intake bespreken we wat er precies aan de hand is en wat uw zorgvraag is. Soms is het nodig om onderzoek te doen, om te kijken waar de klachten vandaan komen. Op basis van de uitkomsten bepalen we samen welke behandeling het beste bij u past.

Krijgt u een beschikking van de gemeente voor begeleiding bij MET de wijk? Dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Afhankelijk van de gemeente kan dit gesprek inhoudelijk iets anders uitzien. Tijdens het gesprek zullen we u hier nader over informeren. Op basis van de afspraken die u met uw gemeente heeft gemaakt, bepalen we samen welke begeleiding het beste bij uw situatie past.

Soms is een combinatie van begeleiding en behandeling het meest geschikt. Hoe de ondersteuning er voor u ook uit komt te zien, we leggen de keuzes altijd vast in een op maat gemaakt begeleidings- of behandelplan.

Stap 3: aan de slag

Na de intake gaat u werken aan uw doelen. Uw begeleider of behandelaar ondersteunt u hierbij. Regelmatig bespreken we met u of de ondersteuning nog past bij uw zorgbehoefte. Soms is het nodig het begeleidings- of behandelplan aan te passen of bij te stellen. Ook dat doen we in goed overleg. Zo zorgen we er samen voor dat u in elke stap van het proces de ondersteuning krijgt die u op dat moment nodig heeft.

Goed om te weten

Wij vinden het belangrijk dat het uw eigen herstelproces blijft. Herstel betekent niet altijd het terugdringen van uw klachten. Zeker bij ouderen gaat het vaak om het behouden van en berusten in de huidige situatie, het voorkomen van terugval in oude patronen en het mee (blijven) doen in de maatschappij. Daar werken we doelgericht aan en met de beste middelen en intenties. Ook hebben we specifieke aandacht voor de rol én de zorgen van de mantelzorger.

Merken we tijdens het proces dat het niet lukt om uw persoonlijke doelen te behalen? Dan bekijken we samen of het nodig is om accenten en doelen bij te stellen. Soms kan het ook nodig zijn om u te verwijzen naar andere zorgverleners, zoals een verpleeghuis, ziekenhuis of welzijnswerk. Hoe het herstelproces voor u ook verloopt, we zorgen ervoor dat dit zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.