Preventie

Heeft uw kind lichte tot matige psychische klachten? Of loopt het een verhoogd risico daarop? Dan kan uw kind deelnemen aan een van onze preventieve activiteiten.

MET ggz biedt een aantal cursussen en gespreksgroepen voor kinderen. Alle preventieve cursussen en gespreksgroepen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. U heeft dus geen verwijzing nodig. Daarnaast bieden we ondersteuning voor gezinnen (zowel ouders als kinderen) waarin een van de ouders te maken heeft met psychische klachten en/of verslaving. 

U kunt zich aanmelden via tel. 088-1149494 of secretariaatroermond@metggz.nl.

Goed om te weten: we verzorgen ook cursussen en gespreksgroepen voor jongeren, volwassenen, ouderen en naasten.

Uw kind heeft recht op de best mogelijke zorg. Daar zetten wij ons graag voor in.