Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon van MET ggz, Chris de Haas, is er voor iedereen: ook voor familie en naasten van mensen die nog niet of niet meer in behandeling zijn.

Hij werkt onafhankelijk en kan verschillende dingen voor u doen als hiertoe voor u persoonlijk aanleiding is. Bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft over de hulpverlening of als u ontevreden bent over de manier waarop u geïnformeerd en/of betrokken wordt. Meer informatie over de taak van de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Contact

U kunt bellen van maandag tot en met donderdag op kantooruren voor een afspraak via 06-53242920. U kunt Chris de Haas ook mailen, via c.dehaas@lsfvp.nl .

De dienstverlening van de familievertrouwenspersoon is kosteloos.

Als naaste speelt u een belangrijke ondersteunende rol. Maar we staan ook voor ú klaar.