Hoe kunt u helpen?

Krijgt uw kind, ouder, partner, familielid of vriend begeleiding of behandeling van MET ggz? Dan betrekken we u hier graag bij. Een goede samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners vinden wij heel belangrijk. Via het menu vindt u meer over de rol die u als naaste kunt hebben in het herstelproces.

Uw rol bij begeleiding of behandeling

Naasten spelen een belangrijke rol in de begeleiding of behandeling. We betrekken u als naaste actief bij de zorg en werken zoveel mogelijk met u samen. Tijdens begeleidings- en behandelmomenten kunt u helpen om situaties en moeilijkheden te omschrijven of te verduidelijken. Of signaleren als iets goed of juist niet goed gaat. Zo staat de cliënt er niet alleen voor. Dat geeft kracht en vertrouwen.

Met elkaar in gesprek

Op elk gewenst moment kunt u een gesprek aanvragen. Dit gesprek tussen de cliënt, naasten en hulpverleners noemen we een triadegesprek. Wilt u een gesprek plannen? Neem dan contact op met de begeleider of behandelaar.

Toestemming van cliënt

Het is de gewoonte om u als naaste bij het proces te betrekken, tenzij de cliënt hiervoor geen toestemming geeft. Soms mag een hulpverlener, tegen de wens van de cliënt in, toch in overleg gaan met zijn naasten. Dit is het geval bij vastgestelde wilsonbekwaamheid of in ernstige crisissituaties.

Wenst uw familielid of bekende geen betrokkenheid van of samenwerking met naasten? Dan kunnen we u alleen niet-persoonsgebonden informatie geven. Bijvoorbeeld over het zorgaanbod van MET ggz, over de rechten en plichten van de cliënt en de dossiervorming.

Regels bij minderjarigen

Voor minderjarigen gelden de volgende regels over het uitwisselen van informatie en zeggenschap:

  • Voor kinderen tot 16 jaar hebben de wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s) met gezag of voogd) medebeslissingsrecht voor de behandeling. Dat betekent dat u als ouder/voogd ook recht heeft op informatie en inzage in het dossier.
  • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan mag het kind daarnaast beslissen om ook andere naasten (bijvoorbeeld een stiefouder of broer/zus) te betrekken bij de behandeling.
  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie. Als wettelijke vertegenwoordiger krijgt u alleen informatie of inzage in het dossier als uw kind daarvoor toestemming geeft.