Praktische informatie

Hoe kan ik me als naaste aanmelden voor ondersteuning? Wat zijn de kosten daarvan? En waar kan ik terecht als ik zelf klachten heb? MET ggz helpt u graag verder als naaste van iemand met psychische problemen.

We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. We hebben uitgebreide informatie voor u op een rij gezet.

Aanmelden

Volgt uw naaste een specialistische behandeling bij MET en wilt u ook ondersteuning voor uzelf? Neem dan voor informatie en aanmelden contact op met de behandelaar van uw naaste. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat via 088 – 1149494.

Kosten

De ondersteuning aan naasten wordt -mits de client hier toestemming voor geeft én de naaste als “relatie” is vermeld in het dossier van de client, vergoed door de zorgverzekering van diegene die bij MET ggz in behandeling is. Deze ondersteuning is zichtbaar op de factuur die de client van MET ggz ontvangt.  

Uw rechten

Op uw verzoek informeren we u over ons zorgaanbod en onze werkwijze. Samen met u en de cliënt bepalen we welke rol u wilt spelen in de begeleiding of behandeling. Wij mogen u alleen persoonsgebonden informatie geven als de cliënt hiervoor toestemming geeft. Wij zijn daarbij gebonden aan de regels op het gebied van privacy.

twee vrouwen voeren een gesprek