Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij MET ggz? Dan heeft u een verwijzing of beschikking nodig.

U kunt hiervoor terecht bij de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin (aanwezig op veel scholen), het sociale wijkteam van de gemeente, de GGD-arts of een specialist (bijvoorbeeld een kinderarts).