Kwaliteit van zorg

Wij vinden het belangrijk om het effect van onze behandelingen in kaart te brengen. Daarom vullen onze behandelaren voor cliënten een vragenlijst in. In sommige gevallen vragen we de ouders of leerkrachten om dit te doen. Ook werken we nauw samen met partners om de kwaliteit van onze zorg te kunnen behouden of verbeteren.

Invullen van vragenlijsten

Door het invullen van vragenlijsten krijgen u en uw behandelaar een beeld van het verloop van de behandeling. MET ggz gebruikt de resultaten bovendien om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Wanneer invullen?

Het invullen van vragenlijsten gebeurt op verschillende momenten: vóór de eerste afspraak, enkele malen tijdens de behandeling en na afsluiting van de behandeling van uw kind. 

Hoe invullen?

MET ggz gebruikt voor het afnemen van de vragenlijsten een digitaal (uiteraard beveiligd) programma. Als u wordt gevraagd mee te werken, ontvangt u een link via uw e-mailadres in uw mailbox. De digitale vragenlijst kunt u op elke computer (of telefoon) met een internetverbinding invullen. Het is dus belangrijk dat wij beschikken over uw actuele e-mailadres. Als u geen e-mailadres heeft of geen beschikking heeft over een computer, kunt u de vragenlijsten op papier invullen. Deze ontvangt u dan thuis. Uw behandelaar bespreekt de resultaten met u.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Uw behandelaar bespreekt de uitslag met u en uw kind, zodat u samen kunt bekijken of de behandeling voldoende resultaat heeft. We vergelijken ook de resultaten van verschillende afdelingen met elkaar. Steeds met het doel om behandelingen te kunnen verbeteren. We willen dat afdelingen van elkaar leren. Uiteraard doen we dit zorgvuldig en zorgen we ervoor dat de privacy van uw kind niet wordt geschaad. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze aan de behandelaar van uw kind stellen.

Samenwerking met partners

Zorg verlenen dicht bij de cliënt en maatschappij kunnen we niet alleen. Samenwerking met andere partners is nodig om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Psychische problemen kunnen invloed hebben op alle levensgebieden. MET ggz werkt daarom intensief samen met ketenpartners in en buiten de zorg zoals huisartsen, gemeenten, cliëntenverenigingen, maatschappelijk werk en de politie. Dankzij goede samenwerking kan de zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd.

Wij proberen zoveel mogelijk te werken volgens de filosofie van ketenzorg. Zo laten we onze begeleiding en behandelingen aan de voor- en achterkant zo goed mogelijk aansluiten op andere voorzieningen en kunnen we waar nodig weer sneller en makkelijker op- of afschalen.

Om de zorg en samenwerking te blijven verbeteren, is MET ggz ook vertegenwoordigd in diverse projecten en netwerken.