Rechten en verwachtingen

De rechten van uw kind

Als uw kind behandeling van MET ggz krijgt, gelden daarbij een aantal rechten. Denk aan het recht op hulp, recht op privacy, recht op inzage van het dossier etc. Wilt u precies weten waar u en uw kind recht op hebben? Download dan de folder Samen voor uw herstel.

Privacy bij kinderen

De gemeente financiert de behandeling. Daarvoor verstrekken we de omvang van de geleverde zorg. U kunt hiertegen bezwaar maken door het bezwaarformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:

MET ggz
t.a.v. Zorgadministratie
Postbus 21
6040 AA  Roermond

U kunt het ingevulde formulier ook e-mailen naar zorgadministratie@metggz.nl.

Voor de uitwisseling van andere gegevens (voor bijvoorbeeld wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin) vraagt de behandelaar vooraf om toestemming.

Informatie die met verwijzer wordt gedeeld

Wij betrekken de verwijzer van uw kind op verschillende momenten bij de behandeling, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. In principe berichten wij de verwijzer zodra uw kind bij ons in behandeling komt. Bij het afronden van de behandeling berichten wij de verwijzer nogmaals, over het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds contact met de verwijzer, bijvoorbeeld in verband met medicatie of wanneer de behandeling van uw kind tussentijds wijzigt.

Dit verwachten we van u en uw kind

Daarnaast mogen we ook een aantal zaken van u en uw kind verwachten. Tijdens het eerste bezoek aan ons is het bijvoorbeeld verplicht om het legitimatiebewijs van uw kind mee te nemen. Ook verwachten we van u dat u wijzigingen in de gegevens van uw kind (bijvoorbeeld een nieuw adres of telefoonnummer) aan ons doorgeeft. Meer hierover leest u in de folder Samen voor uw herstel.

Verhinderd? Meld uw kind tijdig af

Is uw kind verhinderd voor een behandelafspraak, dan verzoeken wij u om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij het niet tijdig afmelden is de agenda van de behandelaar leeg en gaat deze tijd verloren. Daarom zijn wij genoodzaakt een wegblijftarief van € 65,00 in rekening te brengen. Dit bedrag wordt niet vergoed.