Effectmeting

Hoe succesvol is uw begeleiding? Heeft uw behandeling effect? Wij brengen het samen met u in kaart via onze effectmetingen. Hieronder leest u er meer over.

Begeleiding: Zelfredzaamheid-Matrix

Om het effect van de begeleiding te meten, gebruiken gemeenten de zogenaamde Zelfredzaamheid-Matrix. De Zelfredzaamheid-Matrix meet hoe zelfredzaam u op een bepaald moment bent op een aantal belangrijke gebieden in uw leven. Denk bijvoorbeeld aan wonen, sociale contacten of financiën. Ook MET ggz gaat de Zelfredzaamheid-Matrix gebruiken om het effect van de begeleiding in kaart te brengen. Uw begeleider informeert u hier te zijner tijd over.

Behandeling: ROM

Door het invullen van ROM-vragenlijsten krijgen u en uw behandelaar een beeld van het verloop van de behandeling. MET ggz gebruikt de resultaten van de vragenlijsten bovendien om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Zorgverzekeraars verlangen dat wij werken met ROM-vragenlijsten.

Wanneer invullen?

We kunnen u vragen op meerdere momenten een vragenlijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling. Hoe vaak en wanneer we u vragen een vragenlijst in te vullen, is afhankelijk van het team waar u behandeling ontvangt.

Hoe invullen?

MET ggz gebruikt voor het afnemen van de vragenlijsten een digitaal (uiteraard beveiligd) programma. U ontvangt een link naar de digitale vragenlijst via uw e-mailadres in uw mailbox. De digitale vragenlijst kunt u op elke computer (of telefoon) met een internetverbinding invullen. Het is dus belangrijk dat wij beschikken over uw actuele e-mailadres. Als u geen e-mailadres heeft of geen beschikking heeft over een computer, kunt u de vragenlijsten op papier invullen. Deze ontvangt u dan thuis. Uw behandelaar bespreekt de resultaten met u.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Uw behandelaar bespreekt de uitslag met u, zodat u samen kunt bekijken of de behandeling voldoende resultaat heeft. We vergelijken ook de resultaten van verschillende afdelingen met elkaar. Steeds met het doel om behandelingen te kunnen verbeteren. We willen dat afdelingen van elkaar leren. Uiteraard doen we dit zorgvuldig en zorgen we ervoor dat uw privacy niet wordt geschaad. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze aan uw behandelaar stellen.