Aanmelden

Heeft u hulp nodig en wilt u zich aanmelden bij MET ggz? Dan heeft u een verwijzing of een beschikking nodig.

Beschikking voor begeleiding

Om in aanmerking te komen voor begeleiding via MET de wijk, heeft u een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente nodig of een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Een medewerker van het Wmo-loket of een sociaal wijkteam gaat dan een gesprek met u aan. Dit wordt vaak het keukentafelgesprek genoemd. In dit gesprek wordt gekeken naar wat u wel en niet kunt, wat uw sociale netwerk kan bieden en van welke algemene voorzieningen u gebruik zou kunnen maken. Vervolgens bepaalt de gemeente in overleg of u in aanmerking komt voor ondersteuning en zo ja, bij welke zorginstelling. Mag MET ggz de ondersteuning verzorgen? Dan nemen wij na ongeveer vijf dagen contact met u op om de ondersteuning op te starten.

Voor meer informatie over hoe u zich voor, tijdens en na een keukentafelgesprek kunt voorbereiden, kunt u de brochure 'Handig om te weten bij een keukentafelgesprek' raadplegen. Deze folder is ook beschikbaar als app voor uw smartphone. U kunt de app Keukentafelgesprek gratis downloaden via Google Play Store (Android) of via App Store (iOS).

Verwijzing voor behandeling

Een verwijzing krijgt u via uw huisarts of een andere specialist die daartoe bevoegd is. Deze heeft u nodig voor behandeling bij MET ggz. Als u een verwijzing krijgt toegekend, dan stuurt de verwijzer deze naar ons door. U ontvangt vervolgens per post, per mail of telefonisch een uitnodiging voor een afspraak, algemene informatie en een formulier. Hierop kunt u thuis uw persoonlijke gegevens invullen.